• Trồng cây trên...mái nhà

  Thảo luận trong 'Cây cảnh - bonsai' , 14/6/10

  1. little_mushroom Thành Viên mới

   Tớ rất muốn trồng cây trên mái nhà như vậy để bảo vệ môi trường, ai đã trồng rồi hay có ý tưởng thỳ góp ý cho tớ nhá, thanks nhỳu:)
    
   1 person likes this.

   Bài viết liên quan
   Đang tải...
  2. nongdanhanoi

   nongdanhanoi Thành Viên mới

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   bạn muốn trồng cây như thế nào? trồng rau ăn, trồng cây leo hay là làm 1 khu vườn nhỏ trên sân thượng. diện tích sân thượng nhà bạn như thế nào? mình sẽ giúp.
    
   1 person likes this.
  3. dangtrungkien

   dangtrungkien Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   884
   Đã được thích:
   108
   Đây là một trong những ý tưởng chống lại biến đổi khí hậu, hôm trước ngày môi trường thế giới có quay lên truyền hình ý tưởng xây các bức tường sau đó trồng một loại cỏ nhìn giống như thảm cỏ của một sân vận động vậy.
    
   1 person likes this.
  4. binh minh

   binh minh Guest

   trên con đường đi về Lái Thiêu khi qua cầu vượt..bên tay phải mấy chục năm trước có những căn nhà..lầu đúc trên nóc là những sân cỏ xanh..., nhưng không hiểu vì lí do gì chỉ vài năm sau..các sân cỏ trên nóc đó mất mà thế vào đó là...mái tôn vòm, với những cây cột sắt...không có vách
   trên cao không khí khô. nóng và nhiều gió.. chỉ có cỏ là chịu nổi,,nhưng cũng không tốt lắm..
   Những cây sứ thái,,, xương rồng , bông giấy tôi để ở ban công sân thượng dù chỉ chịu có hơn nửa nắng thôi ( khoảng 2 giờ trưa là nắng hết)...vẫn không phát triển tốt... thân vàng ra vì cháy nắng..
    
  5. little_mushroom

   little_mushroom Thành Viên mới

   Bài viết:
   2
   Đã được thích:
   1
   Mái nhà ở nhà tớ chỉ khoảng 15-17m vuông thôi, tớ định trồng cỏ như trong hình vì thời tiết trên cao nắng nóng ít cây sống được, nhưng không biết trồng ra sao:confused:
    
  6. binh minh

   binh minh Guest

   <link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Arial; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Arial; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Nếu chỉ có 17 m vuông thì dễ quá vì chi phí sẽ rất nhẹ..<o:p></o:p>
   Bạn nên làm tiểu cảnh..có gò ..có suối có đá cục có thảm cỏ và cây xanh…<o:p></o:p>
   Bạn nên ra công viên mang theo cái máy chụp hình..thích tiểu cảnh nào chụp rồi về làm y<o:p></o:p>
   Để cây xanh tươi tốt bạn phải giảm nắng cho sân thượng bằng 1 dàn sắt thẩm mỹ với lưới giảm nắng 50% ( lưới của giàn lan).. không mắc lắm đâu nếu bạn tự làm chi phí cho giàn giản giảm nắng này dưới 1 triệu đồng<o:p></o:p>
   Trước nhất bạn phải chống thấm cho sân thượng đã…nếu sân thượng của bạn lót gạch bông thì bắt buộc ban phải trải vải nhựa. để chống thấm<o:p></o:p>
   Nếu sân thượng của bạn chưa lót gạch bông thì bạn đổ thêm hồ ciment để tạo độ dốc hầu thoát nước nhanh sau đó quét lên vài lớp nhựa đường dạng nước gọi là Flinkot đen ( khoảng 400 ngàn đồng 1 thùng 20 lít pha thêm 20 lít nước nữa)..bạn có thể quét tới cả chục lớp<o:p></o:p>
   Phải ngiên cứu làm lối thoát nước thật to để thoát nước nhanh<o:p></o:p>
   Đổ đất cao 0m2 là trồng cỏ được rồi.. nơi nào cần trồng cây xanh thì đất vun thành gò<o:p></o:p>
   Cỏ phải trồng dưới đất sau đó bứng thành mảng mang lên sân thượng đắp vào nơi cần thiết <o:p></o:p>
   <o:p> </o:p>​
   <o:p> </o:p>
    
   1 person likes this.
  7. hmdung

   hmdung Học làm nông dân

   Bài viết:
   66
   Đã được thích:
   19
   Bạn trồng cây cao bụng vô chậu trồng vô tư. Muốn có hoa kèm thêm hoa 10 giờ và vài chậu sứ nữa là Ok.
   Nhà Tui trên sân thượng 4 x 6m trồng 1 cặp cao, 1 cặp chiếu thủy lá kim, 3 cây mai vàng Bonsai, vài cặp sứ và có thêm 1 giàn lan sống vô tư phát triển ầm ầm
   Chúc bạn có 1 lựa chọn cho riêng mình
    
  8. nongdanhanoi

   nongdanhanoi Thành Viên mới

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   với diện tích như nhà bạn thì quá đơn giản.
   + phương án 1: nếu có điều kiện: bạn nên làm dạng tiểu cảnh trông sẽ sinh động hơn. trước tiên làm chống thấm cho nền, sau đó làm mái che bằng lưới đen 50% (cái này rất rẻ, lại vừa che nắng cho cây vừa làm mát nhà), đổ đất màu khoảng 10cm. cuối cùng trồng cây. nên chọn các loại cây hoa như 10h, cỏ lá tre, cẩm tú, phổi bò......các loại hoa bụi trồng ở nền đất (nên tạo thành các gò cao, thấp để tạo điểm nhấn), phía trên bạn nên chọn cây chậu treo.
   + phương án 2: bạn có thể chon các cây trồng trong chậu chịu nóng và chịu hạn tốt như trúc quân tử, các loại cây bụi trồng chậu như cẩm chướng bụi, 10h, cây lá màu như cây co tòng (lá xanh sáng có chấm vàng tươi), .... và các loại chậu treo. phương án này dễ thực hiện hơn và nếu khéo sắp xếp bạn sẽ vẫn có 1 vườn đẹp như trồng trên nền đất.
    
  9. chtoantr

   chtoantr Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   122
   Đã được thích:
   7
   theo mình biết thì trồng cây trên sân thượng dể hơn trồng trên mái nhà. vì sân thượng có điều kiện ra vào chăm sóc tiện hơn là mái nhà rất nhiều.
   Khi trồng cây trên sân thượng cần chú ý các yếu tố sau:
   - chống thấm như các bác đã trình bài trên
   - tạo độ dốc nền đáy để thoát nước không bị đọng nước
   - tạo màng lọc đất ở các lỗ thoát nước chống mất đất và nget ống cống sân thượng
   - đảm bảo đủ đất 10cm cho cây cỏ hay các cây nền. 20cm cho kiểng lá 30 cm cho các cây bụi

   bạn làm trong tp Ho chi Minh thì mình có thể giúp nếu bạn muốn.

   còn nếu trồng trong chậu thì đơn giản rồi chỉ việc khiên chậu lên trồng để 1 cái đĩa ở dưới chậu để nước không tràn xuống nền. cần chăm sóc kỹ tưới nước và theo dõi vì trên đó nắng nóng mà cây chỉ có nhúm đất trong chậu không như trồng dưới đất.
    
  10. nuoide

   nuoide thanquangninh.vn THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   2.685
   Đã được thích:
   1.159
   Trên trần nhà . Cứ làm một cái giàn sắt . Sau đó trồng mướp ,chanh leo ,bầu bí , hoa giấy ... Bất cứ loại cây leo nào mà bạn thích là được. Dưới giàn hoa đó tha hồ trồng rau hay cây cảnh ... Trồng trong thùng xốp ,thùng nhựa đen ,chậu sứ....Đều ổn cả..Trên trần nhà mình năm ngoái trồng mướp ăn đến chán . Năm nay mình trồng cây thuốc mát để uống ...
    
  11. chtoantr

   chtoantr Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   122
   Đã được thích:
   7
   hi làm giàn sắt chi cho mắc tiền ra chợ mua dây cướt 3 li về giăng có đến chục năm cũng không đứt khi chán dọn cũng lẹ.
    
  12. nuoide

   nuoide thanquangninh.vn THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   2.685
   Đã được thích:
   1.159
   Ở ngoài bắc có những trận bão gió giật trên cấp 10 trở lên mà làm bằng cước thì cả giàn hoa cứ gọi là như diều gặp gió ngay ...^ _^
    
  13. nongdanhanoi

   nongdanhanoi Thành Viên mới

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   nếu bạn muốn có thể trồng các loại cây leo rủ (cây hồng lâu mộng), leo bò (cây vẩy ốc, thằn lằn) như vậy sẽ có demo giống như trong hình.
   nếu ở hà nội thì sang ĐH NN mình có thể giúp.
    
  14. chtoantr

   chtoantr Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   122
   Đã được thích:
   7
   ban nongdanhanoi oi ! cho mình biết " cây hồng lâu mộng " là cây gì ? không mình không biết cây đó ban có thể cung cấp tên khoa học để mình tìm hiểu cho dể chứ bấm " cây hồng lâu mộng" ra tiểu thuyết với phim không à. Hi
    
  15. nongdanhanoi

   nongdanhanoi Thành Viên mới

   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   1
   để mình gửi ảnh cây đó cho bạn nha, nhưng làm thế nào để gửi ảnh được nhỉ?
    
  16. nuoide

   nuoide thanquangninh.vn THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   2.685
   Đã được thích:
   1.159
   Ban nhìn vào phần chữ ký của mình đi . có hướng dẫn đó
    
  17. chtoantr

   chtoantr Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   122
   Đã được thích:
   7
   bạn gửi nhanh nhanh nha mình muốn xem cây đó quá.
    
  18. nguyenteppi

   nguyenteppi Thành Viên mới

   Bài viết:
   1
   Đã được thích:
   0
   Trồng cây trên mái nhà

   chào các Pak,
   mình cũng mới thu xếp đc một khoảng sân thượng cung muon làm giàn trong nho hoa cay leo và thảm cỏ nhung khó quá ko biết bắt đầu từ đâu các pak giúp em với

   cám ơn đã đọc bài
   Nguyên- 0908250668
    
  19. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.443
   Đã được thích:
   3.462
   Đừng tin bài báo đó.
   Mái nhà Mỹ làm bằng gỗ dán, bên trên là giấy dầu, cứ chục năm
   thì phải lợp lại. Nếu trồng cây lên, vài năm phải lợp lại, tiền đâu ra?
   *
   Thành phố tôi, thủ đô bang Connecticut, không có mái nhà nào
   trồng cây trên đó cả. Hơn 2 chục năm ở đây, tôi cũng chưa thấy
   nhà nào trong bang có trồng cây trên mái.
   *
    
   1 person likes this.
  20. Phụng-Vũ

   Phụng-Vũ Thành Viên mới

   Bài viết:
   25
   Đã được thích:
   11
   Những sân thượng đúc bằng beton thì trồng được nếu xử lí chống thấm kĩ sau đó đổ tro trấu lên ( hợp chất này rất nhẹ)
   Nhưng chỉ nên trồng cỏ..
   Trên con đường từ Saigon đi Bình Dương lúc qua cầu vượt Bình Phước 1 đoạn có 1 căn nhà trồng cỏ trên sân thượng...nhưng vài năm sau..bãi cỏ mất và thế vào đó trên sân thượng là 1 mái tole