Trồng rừng keo tai tượng úc tại Đà Nẵng

#1
http://www.snnptnt.danang.gov.vn/ti...uong-moi-phuc-vu-trong-rung-tai-da-nang-.html

Nhằm nâng cao năng suất rừng trồng tại các khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã du nhập giống cây Keo tai tượng Acacia mangium Willd, đây là giống Keo tai tượng được thu hái vào tháng 01 năm 2011 tại tỉnh Pongaki, Papua New Guinea và được công ty cổ phần Giống lâm nghiệp trung ương nhập khẩu theo lô SW228 với các đặc điểm thích nghi như:
- Đất trồng: Cát pha, Ph 5,5 – 6
- Lượng mưa trung bình: 1.900 mm/năm
- Nhiệt độ trung bình: 27 – 33oC

Với các đặc điểm thích nghi tương đồng với điều kiện khí hậu và tự nhiên tại Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Đà Nẵng ươm giống tại vườn ươm Hòa Bắc nhằm hỗ trợ nguồn giống cho người dân vùng núi tại Đà Nẵng để tăng năng suất rừng trồng, cải thiện nguồn giống hiện nay tại địa phương.
Hạt Keo tai tượng được xử lý và gieo ươm từ ngày 06/7/2012 đến nay hạt cây con đang phát triển tốt, dự kiến vào tháng 10 năm 2012 có khoảng 64.400 cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn./.

Nguyễn Hữu Tâm
 

Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH