• Truyện khôn khéo

  Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 13/3/15

  1. lequangdata lequangdata.byethost6.com

   Nghe truyện ông gì đó ở Đà Nẵng...
   http://danangplus.net/2015/03/thuc-...a-nang-cap-phep-cai-tao-dat-truoc-ve-huu.html
   Tôi chợt nhớ đến đoạn này trong Kinh Thánh. Chắc ông này có đọc :)

   "Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ".

   "Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi".
    
   hoangphivuvuvThuy-canh thích bài này.
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...