• Tủ hút khí độc Dùng trong phòng thí nghiệm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/4/12

  1. vietkhoa Guest

   <p><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Mặt thao t&aacute;c bằng inox 304 tấm d&agrave;y 1.2mm<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Bộ lọc HEPA lọc bỏ 99.99% c&aacute;c hạt bụi c&oacute; k&iacute;ch thước &lt;0.3 micron<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">D&ograve;ng kh&iacute; sạch thổi thẳng từ tr&ecirc;n xuống<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Bộ lọc th&ocirc; gi&uacute;p lọc bụi v&agrave; tăng tuổi thọ đ&egrave;n HEPA<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Th&acirc;n tủ bằng sắt sơn tĩnh điện.<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Tủ c&oacute; 02 đ&egrave;n UV để tiệt tr&ugrave;ng v&agrave; 01 đ&egrave;n h&ugrave;ynh quang để chiếu sau khi thao t&aacute;c.&nbsp;<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">C&ocirc;ng tắc điều khiển đ&egrave;n, quạt ri&ecirc;ng biệt<br /></font><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">-</font><span style="font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><font face="Calibri" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">Cửa tủ bằng k&iacute;nh c&oacute; d&aacute;n phim chắn tia UV</font></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Viết khoa
   - Địa chỉ: Địa Chỉ 4/12 Phạm Văn Chiêu P.13 Q. Gò Vấp TP. HCM
   - Điện thoại: 01685666210 - Fax: 0862570529
   - email: sales2@lamviet.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...