TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

  • Thread starter vietkhoa
  • Ngày gửi
V

vietkhoa

Guest
#1
<strong style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">TỦ H&Uacute;T KH&Iacute; ĐỘC<br /></strong><strong style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">H&Atilde;NG SẢN XUẤT: BIOBASE - TRUNG QUỐC<br /></strong><strong style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; font-size: 12px">MODEL: FH1200<br /></strong><span style="font-size: 12px">&nbsp;- K&iacute;ch thước ng&ograve;ai: 120*80*220cm(W*D*H)</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- K&iacute;ch thước trong: 102*67*75cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (W*D*H)</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Tủ h&uacute;t kh&iacute; độc điều chỉnh được tốc độ quạt h&uacute;t</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Quạt h&uacute;t gắn sẵn trong tủ, tiết kiệm thời gian v&agrave; c&ocirc;ng lắp đặt.</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- N&uacute;t nhấn điều khiển tốc độ quạt, đ&egrave;n.</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Độ ồn: &lt;=60dB</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Cửa bằng k&iacute;nh d&agrave;y 5mm</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- T&ugrave; c&oacute; đ&egrave;n h&ugrave;ynh quang chiếu s&aacute;ng</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Th&acirc;n tủ bằng sắt sơn tĩnh điện</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Măt trong tủ sơn phủ melamin kh&aacute;ng acid, base</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Mặt l&agrave;m việc bằng nhựa chịu h&oacute;a chất, nhiệt độ</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Đừơng ống thải kh&iacute; đường k&iacute;nh 290mm</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Trong tủ c&oacute; 01 đường cấp nước, 01 đường cấp kh&iacute;, 01 chậu rửa nhỏ, 02 ổ cắm điện</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Ch&acirc;n tủ cao 620mm</span><br /><span style="font-size: 12px">&nbsp;- Nguồn điện: 220V/50Hz</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH KHoa Học Kỹ Thuật Lâm VIệt
- Địa chỉ: Địa Chỉ 4/12 Phạm Văn Chiêu P.13 Q. Gò Vấp TP. HCM
- Điện thoại: 01685666210 - Fax: 0862570529
- email: sales2@lamviet.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH