Tủ nuôi cấy thực vật

  • Thread starter ThomUSci
  • Ngày gửi
T

ThomUSci

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Tủ nu&ocirc;i cấy</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">T&ecirc;n gọi&nbsp;: Culture Chamber</span></strong><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">H&atilde;ng sản xuất&nbsp;: Labtech &ndash; H&agrave;n Quốc</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Model&nbsp;: LCC-150MP</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Bộ điều khiển vi xử l&yacute;, cung cấp nhiệt độ, độ ẩm tương ứng, độ chiếu s&aacute;ng v&agrave; CO<sub>2</sub> với độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, đảm bảo cho m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển ổn định v&agrave; đồng nhất.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&Aacute;nh s&aacute;ng&nbsp;: C&oacute; sẵn trong mỗi ngăn&nbsp;: 0-25000 Lux.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Nhiệt độ&nbsp;: 0- 60<sup>0</sup>C (khi đ&egrave;n tắt)/ 10- 60<sup>0</sup>C (khi đ&egrave;n bật)</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c&nbsp;: &plusmn; 0.1<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Độ đồng nhất&nbsp;: &plusmn; 1.0<sup>0</sup>C tại 20<sup>0</sup>C</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Vật liệu&nbsp;: B&ecirc;n trong bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ 304, b&ecirc;n ngo&agrave;i bằng th&eacute;p EGI được phủ sơn Epoxy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Cửa&nbsp;: C&oacute; 2 lớp, cửa trong l&agrave;m bằng thủy tinh an to&agrave;n nhiệt với viền silicon.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Hiển thị&nbsp;: LCD</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">K&iacute;ch thước&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n trong&nbsp;: 500 x 500 x 600</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.2in; text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">(W x D x H mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n ngo&agrave;i&nbsp;: 660 x 810 x 1330</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">Dung t&iacute;ch&nbsp;: 150 L (C&oacute; thể điều chỉnh 2 hoặc 3 ngăn).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.05in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Wingdings">v<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 7pt">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&Aacute;nh s&aacute;ng&nbsp;: đ&egrave;n FL (4 b&oacute;ng)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT
- Địa chỉ: số 4 Nguyễn ĐÌnh CHiểu, quận 1
- Điện thoại: 0973890160 - Fax: 0839106816
- email: thom@uscivn.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH