• tủ ủ vi sinh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 24/12/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <table width="470" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl65"><font size="4">TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHI&Ecirc;N</font></td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl66"><font size="4">H&Atilde;NG SẢN XUẤT: Digisystem Laboratory - Đ&Agrave;I LOAN</font></td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl66"><font size="4">MODEL: DS0-300D</font></td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Thể t&iacute;ch tủ: 30 l&iacute;t</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- K&iacute;ch thước trong tủ: 323x310x315 mm</font></td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- K&iacute;ch thước ngo&agrave;i tủ: 425x420x610 mm</font></td> </tr> <tr style="height: 26px"> <td style="height: 26px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Tủ sấy đối lưu tự nhi&ecirc;n.</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Hiển thị số gi&aacute; trị nhiệt độ c&agrave;i đặt.</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Khoảng điều chỉnh nhiệt độ: nhiệt độ m&ocirc;i trường +5 đến 200oC</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Phần vỏ ngo&agrave;i sơn phủ chống ho&aacute; chất, ăn m&ograve;n, phần trong bằng inox.</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Phần c&aacute;nh tủ c&oacute; &ocirc; bằng thủy tinh gi&uacute;p quan s&aacute;t b&ecirc;n trong tủ</font></td> </tr> <tr style="height: 21px"> <td style="height: 21px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Chức năng kho&aacute; ph&iacute;m điều khiển</font></td> </tr> <tr style="height: 23px"> <td style="height: 23px; width: 470px" class="xl67"><font size="4">&nbsp;- Nguồn điện: 230V/50Hz/700W</font></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="height: 25px; width: 470px" class="xl68"><p><font size="4">&nbsp;- Cung cấp k&egrave;m theo 02 khay inox.</font></p><p>&nbsp;</p><p><font size="4" color="#009900">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp m&aacute;y m&oacute;c thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm cho thực phẩm, vi sinh, h&oacute;a học, sinh học, dược phẩm, n&ocirc;ng nghiệp...</font></p><p><font size="4" color="#009900">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:</font></p><p><font size="4" color="#009900">Nguyễn Thị Thu</font></p><p><font size="4" color="#009900">Đt: 01698556245</font></p><p><font size="4" color="#009900">Email: sales3@lamviet.com </font><br /></p></td> </tr> </tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thu
   - Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, F13, Q. Gò Vấp
   - Điện thoại: 01698556245 - Fax:
   - email: salé3@lamviet.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...