Hợp tác Tư vấn chiến lược

#1
Nghiên cứu thị trường

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC


Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược do doanh nghiệp vạch ra. Một chiến lược công ty rõ ràng giúp cho doanh nghiệp thấy rõ từng bước phát triển của doanh nghiệp, tiên lượng được các rủi ro có thể xảy ra, từ đó hạn chế rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh chiến lược công ty tốt cần phải có chiến lược chức năng tốt để đóng góp từng phần vào sự thành công của chiến lược công ty, từng bước đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

SIC có thể tư vấn doanh nghiệp các chiến lược sau:

1. Chiến lược công ty

2. Chiến lược marketing

3. Chiến lược thương hiệu

4. Chiến lược sản phẩm

5. Chiến lược giá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ TÀI PHÚ
ĐC: 23 Đường DC3 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 62523025 Fax : (08) 62523024
Email : daututaiphu@gmail.com - taiphu@sic.vn
Website:www.sic.vn

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC


Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược do doanh nghiệp vạch ra. Một chiến lược công ty rõ ràng giúp cho doanh nghiệp thấy rõ từng bước phát triển của doanh nghiệp, tiên lượng được các rủi ro có thể xảy ra, từ đó hạn chế rủi ro cho hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh chiến lược công ty tốt cần phải có chiến lược chức năng tốt để đóng góp từng phần vào sự thành công của chiến lược công ty, từng bước đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

SIC có thể tư vấn doanh nghiệp các chiến lược sau:

1. Chiến lược công ty

2. Chiến lược marketing

3. Chiến lược thương hiệu

4. Chiến lược sản phẩm

5. Chiến lược giá

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ TÀI PHÚ
ĐC: 23 Đường DC3 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 62523025 Fax : (08) 62523024
Email : daututaiphu@gmail.com - taiphu@sic.vn
Website:www.sic.vn

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


Nghiên cứu thị trường là quá trình điều tra, khảo sát, tổng hợp, phân tích khách hàng mục tiêu hoặc thị trường mục tiêu. Kết quả của nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, lựa chọn đúng thị trường mục tiêu, làm gia tăng thị phần và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

SIC có thể nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp với một số nội dung điển hình sau:

1 Phân tích ngành

2 Nghiên cứu khách hàng

3 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

4 Phân tích tiềm năng thị trường

5 Định vị

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ TÀI PHÚ
ĐC: 23 Đường DC3 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 62523025 Fax : (08) 62523024
Email : daututaiphu@gmail.com - taiphu@sic.vn
Website:www.sic.vn
 

#2
Tư vấn quản lý
Việc lãnh đạo một doanh nghiệp giống như điều khiển một con tàu ra khơi mà trong đó thủy thủ đoàn, đặc biệt là thuyền trưởng giữ vai trò chủ đạo. Thuyền trưởng có nhiệm vụ định hướng và điều khiển con tàu đi đúng hướng, giữ vững con tàu vượt qua bão táp phong ba, và phải về đúng mục tiêu đặt ra. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng vậy. Họ phải lèo lái con tàu doanh nghiệp đi đúng hướng, có khả năng vượt qua mọi khó khăn thử thách và về đích một cách hiệu quả.

Bằng kinh nghiệm của mình, SIC có thể tư vấn quản lý cho doanh nghiệp một số nội dung điển hình sau:

1 Tái cấu trúc doanh nghiệp

2 Quản trị nguồn nhân lực

3 Văn hóa doanh nghiệp

4 Tư vấn tài chính

5 Tư vấn quản trị


TƯ VẤN ĐẦU TƯ​Nguyên tắc đầu tư là tiền – đầu tư – TIỀN (bằng tiền đem đầu tư + suất sinh lợi). Hiện có rất nhiều kênh đầu tư khác nhau, tuy nhiên không phải kênh đầu tư nào cũng có thể sinh lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.

Liên quan lĩnh vực đầu tư, SIC có thể tư vấn cho nhà đầu tư các dịch vụ sau:

  • Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn huy động vốn
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Ủy thác đầu tưCÔNG TY TNHH TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ TÀI PHÚ
ĐC: 23 Đường DC3 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 62523025 Fax : (08) 62523024
Email : daututaiphu@gmail.com - taiphu@sic.vn
website: www.sic.vn
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH