• Tư vấn thi công các hạng mục sân vườn

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 11/7/10

  1. tbmgroup Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyen binh
   - Địa chỉ: thị trấn phùng_đan phượng_hà nội
   - Tel, Fax: :0463265020
   - email: ngocthang_bachkhoak9@yahoo.com
   ================================

   <p class="MsoNormal" style="margin-left: 11.25pt"><strong><em><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Đừng bỏ l&atilde;ng ph&iacute; bất kỳ 1m2 kh&ocirc;ng gian n&agrave;o trong tổng thể cấu tr&uacute;c ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn. Ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn sẽ c&agrave;ng được t&ocirc;n th&ecirc;m vẻ đẹp nhờ việc thiết kế, b&agrave;y tr&iacute; kh&ocirc;ng gian xung quanh. </span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 11.25pt"><strong><em><span style="font-family: Tahoma; color: #3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Việc sắp xếp s&acirc;n vườn tiểu cảnh tưởng chừng l&agrave; kh&ocirc;ng mấy quang trọng nhưng ho&agrave;n to&agrave;n ngược lại, n&oacute; c&agrave;ng thể hiện t&iacute;nh hợp l&yacute; bao nhi&ecirc;u th&igrave; c&agrave;ng chứng tỏ con mắt nh&igrave;n tinh tế của ch&iacute;nh gia chủ bấy nhi&ecirc;u</span></em></strong><em><span style="font-family: Arial; color: #3366ff"></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 11.25pt"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">Nh&agrave; vườn việt nam</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: black">T&ocirc;n vinh ng&ocirc;i nh&agrave; việt</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Địa chỉ:&nbsp; bảng điện tử_thị trấn ph&ugrave;ng_đan phượng_h&agrave; nội</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Sđt:04.6326.5020sdđ:0904.996.6060985.806.999</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Website:http://nhavuonvietnam. Com&nbsp; <a target="_blank" href="http://tbmgroup.co.cc/"><span style="color: #02339a">http://tbmgroup.co.cc</span></a></span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><em><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Email: nhavuonvietnam@gmail.com</span></strong></em><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana; color: black">Chuy&ecirc;n cung c</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">ấp:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_Sản Xuất, cung cấp c&aacute;c lọai đ&aacute; trang tr&iacute; tự nhi&ecirc;n, đ&aacute; non bộ,đ&aacute; k&iacute; c&acirc;y,đ&aacute; cảnh</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 18pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">trao đổi mua b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh,c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_nhận đặt h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm trang tr&iacute; bằng composite,b&ecirc; tong,thạch cao theo y&ecirc;u cầu</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black">NHẬN THI C&Ocirc;NG:</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">_</span></strong><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana; color: black">C&Aacute;C HẠNG MỤC TRANG TR&Iacute; NGỌAI CẢNH THEO Y&Ecirc;U CẦU,BẢN THIẾT KẾC&Oacute; SẴN</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Verdana; color: black"><br /> </span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">- Trang Tr&iacute; Cảnh Quan , Tiểu Cảnh, S&acirc;n Vườn, C&agrave; ph&ecirc; S&acirc;n Vườn, C&ocirc;ng Vi&ecirc;n , Resort.</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black"><br /> <strong><span style="font-family: Verdana">-</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong><span style="font-family: Verdana">Thi c&ocirc;ng Caph&ecirc; S&acirc;n Vườn, Nh&agrave; H&agrave;ng, Trung t&acirc;m Thương Mại, Cao Ốc văn ph&ograve;ng</span></strong><br /> <strong><span style="font-family: Verdana">- Thiết kế thi c&ocirc;ng H&ograve;n Non Bộ, hệ thống Phun Nước Nghệ Thuật , Phun Sương</span></strong></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p style="margin-top: 0cm; margin-right: 15pt; margin-left: 7.5pt; margin-bottom: 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">Với mong muốn</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: Verdana; color: black">t&ocirc;n vinh ng&ocirc;i nh&agrave; việt nam</span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma; color: black">Ch&uacute;ng t&ocirc;i Rất mong nhận được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; g&oacute;p &yacute; tr&acirc;n th&agrave;nh từ ph&iacute;a Q&uacute;y Kh&aacute;ch H&agrave;ng !</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: black"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...