Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung ứng cây xanh sân vườn

#1
<div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&ocirc;ng ty&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">TNHH Sinh Th&aacute;i Cảnh Quan</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;l&agrave; một đơn vị chuy&ecirc;n tư vấn - thiết kế - thi c&ocirc;ng ngoại thất. Để đ&aacute;p ứng nhu cầu thiết yếu của thời đại, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; triển khai x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n &quot;Giải nhiệt m&ugrave;a h&egrave;&rdquo; nhằm chăm s&oacute;c v&agrave; thiết kế s&acirc;n vườn cho nh&agrave; bạn giảm bớt c&aacute;i n&oacute;ng oi bức trong m&ugrave;a h&egrave; sắp tới. Thay v&igrave; bạn đ&oacute;ng k&iacute;n m&iacute;t cửa v&agrave; bật m&aacute;y lạnh th&igrave; h&atilde;y bước ra s&acirc;n v&agrave; tận hưởng bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh từ h&agrave;ng c&acirc;y xanh cao v&uacute;t, hương hoa thoang thoảng hay tiếng nước chảy r&oacute;c r&aacute;ch...</span></div><p>Đặc biệt giảm gi&aacute; 10% cho thiết kế - thi c&ocirc;ng vườn tr&ecirc;n s&acirc;n thượng</p><p><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&ocirc;ng ty SINH TH&Aacute;I CẢNH QUAN</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐC: 168 Song H&agrave;nh QL 22, T&acirc;n Hưng Thuận, Q.12, HCM</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng: Phan Huy</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">DĐ: 0938 222 932</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Đt: 08 667 44 896<br /></span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Email: vuonxinh.vn</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" href="mailto:nguyen_thi_thanh_nga@yahoo.com.vn">@gmail.com</a></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Sinh Thái Cảnh Quan
- Địa chỉ: 168 Song Hành QL22, Tân Hưng Thuận, Q12, HCM
- Điện thoại: 0938 222 932 - Fax:
- email: vuonxinh.vn@gmail.com
 

#2
Cung ứng cây công trình

Công ty TNHH Sinh Thái Cảnh Quan là một đơn vị chuyên tư vấn - thiết kế - thi công ngoại thất: sân vườn, tiểu cảnh... Và để đáp ứng nhu cầu về cây cảnh cho các công trình, công ty chúng tôi sẽ cung cấp các loại cây chuyên dành cho sân vườn. Thật xin lỗi mọi người vì lần đầu tham gia diễn đàn nên không hiểu sao không chèn được hình. Để biết thêm chi tiết các bạn ghé thăm trang web:
http://vuonxinh.vn/
http://ecolandscape.vn/

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty SINH THÁI CẢNH QUAN
ĐC: 93/21, đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, Q.12
Liên hệ: 0938 222932 Mr. Phan Huy

Link: http://agriviet.com/home/threads/82518-Cong-ty-thiet-ke-canh-quan-san-vuon#ixzz22LbARVHa
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH