Tư vấn-xử lý-thu hồi nợ

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal">TƯ VẤN &ndash; THU HỒI - XỬ L&Yacute; NỢ QU&Aacute; HẠN, NỢ XẤU, NỢ KH&Oacute; Đ&Ograve;I.</p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">K&iacute;nh gửi: C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức v&agrave; doanh nghiệp.</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Nền kinh tế x&atilde; hội đang l&acirc;m v&agrave;o ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; suy tho&aacute;i, điều n&agrave;y c&agrave;ng l&agrave;m tăng th&ecirc;m tỷ lệ nợ qu&aacute; hạn, nợ xấu, nợ kh&oacute; đ&ograve;i v&agrave; l&agrave;m cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn bị ảnh hưởng. Vậy l&agrave;m sao để c&oacute; thể thu hồi được khoản nợ của bạn khi nguy cơ rủi ro kh&ocirc;ng đ&ograve;i được l&agrave; rất cao.</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Nợ xấu, nợ kh&oacute; đ&ograve;i được hiểu như sau:</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Đối t&aacute;c chịu nợ đang trong ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng chi trả;</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Đối t&aacute;c nợ cố t&igrave;nh ch&acirc;y ỳ kh&ocirc;ng trả nợ;</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">- Đối t&aacute;c nợ c&oacute; &yacute; định trả nợ nhưng đang kh&uacute;c mắc về c&aacute;c yếu tố li&ecirc;n quan đến khoản nợ;</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn - xử l&yacute; nợ qu&aacute; hạn, nợ xấu, nợ kh&oacute; đ&ograve;i dựa tr&ecirc;n cơ sở ph&aacute;p l&yacute;. Tr&acirc;n trọng gửi tới c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, doanh nghiệp hiện đang l&acirc;m v&agrave;o t&igrave;nh trạng c&oacute; nợ m&agrave; kh&ocirc;ng thu hồi được c&aacute;c biện ph&aacute;p tư vấn &ndash; xử l&yacute; khoản nợ một c&aacute;ch tối ưu nhất.</p> <p style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p thu hồi &ndash; xử l&yacute; co gi&atilde;n nợ;</p> <p style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Soạn thảo, thẩm định miễn ph&iacute; c&aacute;c t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến khoản nợ;</p> <p style="margin-left: 0.75in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Trực tiếp tham gia thu hồi &ndash; xử l&yacute; nợ;</p> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">&nbsp;</p> <div style="border-width: medium medium 1pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0in 0in 1pt"> <p align="center" style="text-align: center; text-indent: 0.5in; border: medium none; padding: 0in" class="MsoNormal">Chi ph&iacute; &iacute;t &ndash; An to&agrave;n &ndash; Hiệu quả.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> </div> <p style="text-align: justify; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">Luật sư: Trương Đức Ph&uacute;c</p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-Mail: &nbsp;<a href="mailto:lawyertruongphuc@gmail.com">lawyertruongphuc@gmail.com</a> </p> <p style="text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SĐT:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;0988.856.399</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Phúc
- Địa chỉ: Phú Thọ
- Điện thoại: +84 - Fax: 988856399
- email: lawyertruongphuc@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH