• tưới tiêu tự độn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 15/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyen van thao
   - Địa chỉ: 1073/73 CMT8, P.7, Q. TÂN BÌNH, TP HCM
   - Tel, Fax: 08 3977 0906
   - email: sales1@walton.fr
   ================================

   <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold"><span style="font-size: 15pt; font-style: italic">Nếu bạn muốn khu vườn nh&agrave; bạn lu&ocirc;n lu&ocirc;n tươi tốt, S.A.R.L WALTON sẽ gi&uacute;p bạn</span></span><br /></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Được th&agrave;nh lập năm 1910 tại Bordeaux, Cộng h&ograve;a Ph&aacute;p. C&ocirc;ng ty S.A.R.L WALTON ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; gần một thế kỷ kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế v&agrave; cung cấp <span style="font-weight: bold">thiết bị cho hệ thống tưới tự động cho n&ocirc;ng nghi&ecirc;p, thảm cỏ, c&acirc;y hoa</span>, c&acirc;y cổ thụ, c&acirc;y n&ocirc;ng nghiệp&hellip;, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c thiết bị tưới <span style="font-weight: bold">ĐẶC CHỦNG</span> cho <span style="font-weight: bold">S&Acirc;N B&Oacute;NG Đ&Aacute; &ndash; S&Acirc;N GOLF, RESORT&hellip;</span> c&aacute;c <span style="font-weight: bold">thiết bị cho đ&agrave;i phun nước nghệ thuật</span>, nhạc nước cho <span style="font-weight: bold">s&acirc;n vườn, trong nh&agrave;, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng</span>&hellip; Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, khu vườn nh&agrave; bạn sẽ được trang bị <span style="font-weight: bold">hệ thống tưới cỏ ho&agrave;n to&agrave;n tự động</span>, an to&agrave;n trong sử dụng, ph&ugrave; hợp với cảnh quan.</p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c sản phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp:</p> <p style="margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-weight: bold">Sản phẩm tưới</span>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nh&atilde;n hiệu <span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-weight: bold">RAINBIRD</span>, xuất xứ <span style="font-weight: bold">USA</span>.</p> <p style="margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-weight: bold">Đ&agrave;i phun nước nghệ thuật</span>: &nbsp;&nbsp; nh&atilde;n hiệu <span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-weight: bold">OASE</span>, xuất xứ <span style="font-weight: bold">Đức</span>.</p> <p style="margin-left: 35.7pt; text-indent: -17.85pt; line-height: 150%" class="MsoNormal">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="font-weight: bold">Phụ kiện cho ống HDPE</span>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nh&atilde;n hiệu <span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-weight: bold">PLASSON</span>,&nbsp; xuất xứ <span style="font-weight: bold">Israel</span>.</p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng những l&agrave; nh&agrave; cung cấp thiết bị m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nh&agrave; cung cấp dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp. Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m v&igrave; phương ch&acirc;m l&agrave;m việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;:</p> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 150%" class="MsoNormal"><span style="font-weight: bold">&ldquo;MANG LẠI SỰ L&Ograve;NG CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Với phương ch&acirc;m tr&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt chữ &ldquo;T&Iacute;N&rdquo; l&ecirc;n h&agrave;ng đầu bằng c&aacute;ch bảo h&agrave;nh cho c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i với thời d&agrave;i (từ 3 năm trở l&ecirc;n) v&agrave; c&aacute;c chế độ bảo tr&igrave; tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin chắc rằng c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng được nhu cầu sử dụng / kinh doanh của Qu&yacute; kh&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify; line-height: 150%" class="MsoNormal">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p style="margin-left: 4in; text-indent: -3.75in" class="MsoNormal">Nguyễn Văn Thao &ndash; 0903 722 908 / 0972 183 082<span /><br /> </p> <p style="margin-left: 4in; text-indent: -3.75in" class="MsoNormal">Địa chỉ: 1073/73 CMT8, P.7, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, Tp.HCM</p> <p style="margin-left: 4in; text-indent: -3.75in" class="MsoNormal">ĐT: 08 &ndash; 09 77 09 06-07</p> <p style="margin-left: 4in; text-indent: -3.75in" class="MsoNormal">Fax: 08 &ndash; 39 70 42 84</p> <p style="margin-left: 3.5in; text-indent: -3.25in" class="MsoNormal">Email: <a href="mailto:sales1@walton.fr">sales1@walton.fr</a></p><p style="margin-left: 3.5in; text-indent: -3.25in" class="MsoNormal"><img border="0" src="file:///E:/Linh/Brochure/Argiculture/LF1200_bg.jpg" /> <br /></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...