1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THUỐC THÚ Y

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 25/2/12

  1. mrdatt_bt_green Nhà nông nghiệp dư

   <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>TUY</strong><strong>Ể</strong><strong>N D</strong><strong>Ụ</strong><strong>NG CỘNG T&Aacute;C VI&Ecirc;N <br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Cty cp đầu tư &amp; xnk n&ocirc;ng dược việt</strong><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Ng&agrave;y cập nhật: 11/2/2012</strong><br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal">* * *<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><div align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr><font face="Times New Roman"> </font><td><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">* Th&ocirc;ng tin về c&ocirc;ng ty tuyển dụng:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- C&ocirc;ng ty cổ phần N&Ocirc;NG DƯỢC VIỆT.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Địa chỉ: 54/3 QL22 &ndash; Hoc Mon - Tp. HCM.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Email: nongduocviet@gmail.com<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Lĩnh vực hoạt động: Chuy&ecirc;n sản xuất, kinh doanh thuốc th&uacute; y &nbsp;<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">* Cần tuyển:<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">Do nhu cầu mở rộng thị trường cần tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n c&aacute;c tỉnh <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Số lượng: 20<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh th&uacute; y.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; thị trường: Nhiệt huyết, năng động, trung thực v&agrave; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute;.<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Hưởng theo hoa hồng + phụ cấp .<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m thu nhập h&atilde;y li&ecirc;n hệ :0914213600. <br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">- Email: nongduocviet@gmail.com<br /></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font></div><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần đầu tư & xnk nông dược việt
   - Địa chỉ: 58/4 kp.3 thị trấn hóc môn .tp.hcm
   - Điện thoại: 0835098466 - Fax:
   - email: nongduocviet@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...