1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  TUYỂN KỸ SƯ NÔNG HỌC

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 16/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Trang anh Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trang anh
   - Địa chỉ: 50 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội
   - Tel, Fax: 04 37 737 368 FaX
   - email: asianqueen-tranganh@vnn.vn
   ================================

   <p>C&ocirc;ng ty CP Nữ Ho&agrave;ng Ch&acirc;u &Aacute; (Asian Queen) chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp: Thuốc BVTV, Giống, Ph&acirc;n b&oacute;n,.. Với hệ thống sản phẩm chất lượng cao được nhập khẩu tại c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u c&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n sự trẻ trung (85% chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh), năng động v&agrave; được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; thu nhập cao, chế độ tốt thỏa đ&aacute;ng với năng lực của nh&acirc;n sự.</p><p>Hiện nay, C&ocirc;ng ty đang c&oacute; nhu cầu tuyển dụng 06 Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh, tốt nghiệp ch&iacute;nh quy tại c&aacute;c trường N&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; bằng Kỹ sư N&ocirc;ng học. </p><p>Địa điểm l&agrave;m việc: Tỉnh Hải Ph&ograve;ng; Th&aacute;i B&igrave;nh; Bắc Ninh, Bắc Giang, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang, Ph&uacute; Thọ, Vĩnh Ph&uacute;c, H&agrave; T&acirc;y.</p><p>Ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng lien hẹ:</p><p>Email: <a href="mailto:asianqueen-tranganh@vnn.vn">asianqueen-tranganh@vnn.vn</a>; <a href="mailto:Asianqueen-vanthu@vnn.vn">Asianqueen-vanthu@vnn.vn</a></p><p>Tel: 04 3773 7368</p><p>Địa chỉ: Số 50 ng&otilde; 49 Huỳnh TH&uacute;c Kh&aacute;ng - L&aacute;ng Hạ - Đống Đa - HN </p><p>Thời hạn: Đến hết ng&agrave;y 25/10/2010.</p><p>hồ sơ c&oacute; thể gửi qua email hoặc trược tiếp. Chỉ cần hồ sơ ph&ocirc; t&ocirc;.</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...