• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

TUYỂN KỸ SƯ NÔNG HỌC

  • Thread starter Trang anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang anh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang anh
- Địa chỉ: 50 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội
- Tel, Fax: 04 37 737 368 FaX
- email: asianqueen-tranganh@vnn.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty CP Nữ Ho&agrave;ng Ch&acirc;u &Aacute; (Asian Queen) chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp: Thuốc BVTV, Giống, Ph&acirc;n b&oacute;n,.. Với hệ thống sản phẩm chất lượng cao được nhập khẩu tại c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u c&ugrave;ng với đội ngũ nh&acirc;n sự trẻ trung (85% chưa c&oacute; gia đ&igrave;nh), năng động v&agrave; được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; thu nhập cao, chế độ tốt thỏa đ&aacute;ng với năng lực của nh&acirc;n sự.</p><p>Hiện nay, C&ocirc;ng ty đang c&oacute; nhu cầu tuyển dụng 06 Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh, tốt nghiệp ch&iacute;nh quy tại c&aacute;c trường N&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; bằng Kỹ sư N&ocirc;ng học. </p><p>Địa điểm l&agrave;m việc: Tỉnh Hải Ph&ograve;ng; Th&aacute;i B&igrave;nh; Bắc Ninh, Bắc Giang, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Tuy&ecirc;n Quang, Ph&uacute; Thọ, Vĩnh Ph&uacute;c, H&agrave; T&acirc;y.</p><p>Ứng vi&ecirc;n quan t&acirc;m vui l&ograve;ng lien hẹ:</p><p>Email: <a href="mailto:asianqueen-tranganh@vnn.vn">asianqueen-tranganh@vnn.vn</a>; <a href="mailto:Asianqueen-vanthu@vnn.vn">Asianqueen-vanthu@vnn.vn</a></p><p>Tel: 04 3773 7368</p><p>Địa chỉ: Số 50 ng&otilde; 49 Huỳnh TH&uacute;c Kh&aacute;ng - L&aacute;ng Hạ - Đống Đa - HN </p><p>Thời hạn: Đến hết ng&agrave;y 25/10/2010.</p><p>hồ sơ c&oacute; thể gửi qua email hoặc trược tiếp. Chỉ cần hồ sơ ph&ocirc; t&ocirc;.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH