1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  TUYÊN KỸ SƯ NÔNG NGHIÊP.

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 5/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: công ty TM Trung Viet
   - Địa chỉ: B5 TT2 KHU ĐÔ THII BĂC LINH ĐÀM
   - Tel, Fax: ::: FaX 043 5577428
   - email: WWW.VUONSINHTHAITRUNGVIET.COM
   ================================

   Công Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s­­u­­ nông nghiệp
   vị tri: tu­ vân,thuyết trình,phát triển thị tru­ong, ung dung các chu­ong trình khảo nghiêm đua ra thi truo­ng.lâp kế hoach,tim kiêm các đia điêm làm mô hình trình diễn,tổ chu­c các tru­ong trình trên đồng ruộng,tổ chuc các buổi trình diên, hội thao đầu bò­,hội thảo nông dân,truo­ng trinh huong nghiệp nông thôn,hỗ tro­ tu vân kỹ thuât cho cac trang trai,nông truòng,cty giong,vv để gió­i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến bà con nông dân.chia sẻ vói nông dân kỹ thuật nuôi trông phù họp,ung dung tiến bộ khoa học mó­i để đạt hiệu qua nang suất và chất lu­o­ng cao nhât,
   Lập kế hoạch làm việc tông ho­p,trong đó có các dụ­ báo ban hàng tháng theo sản phẩm khách hàng và trung tâm phân phôi.
   yêu câu: na­ng đông ,nhiêt tình,yêu nông nghiêp,mong muốn giúp nhà nông


   Moi thông tin cân biết thêm liên lạc truc tiêp ga­p Anh Lộc
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...