1. Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
   Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com
   Dismiss Notice

  TUYÊN KỸ SƯ

  Thảo luận trong 'Tuyển dụng - Tìm việc ngành nông lâm' , 15/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TM TRUNG VIỆT
   - Địa chỉ: B5 TT:2 KHU ĐÔ THỊ BĂC LINH ĐÀM,Q hOÀNG MAI, HA NỘI
   - Tel, Fax: ::: FaX O422414923
   - email: TRUNGVIET@GMAIL.COM
   ================================

   <p><font size="3">C&ocirc;ng Ty TM Trung Việt cần tuyển kỹ s&shy;&shy;u&shy;&shy; n&ocirc;ng nghiệp<br />vị tri: tu&shy; v&acirc;n,thuyết tr&igrave;nh,ph&aacute;t triển thị tru&shy;ong, ung dung c&aacute;c chu&shy;ong tr&igrave;nh khảo nghi&ecirc;m đua ra thi truo&shy;ng.l&acirc;p kế hoach,tim ki&ecirc;m c&aacute;c đia đi&ecirc;m l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh tr&igrave;nh diễn,tổ chu&shy;c c&aacute;c tru&shy;ong tr&igrave;nh tr&ecirc;n đồng ruộng,tổ chuc c&aacute;c buổi tr&igrave;nh di&ecirc;n, hội thao đầu b&ograve;&shy;,hội thảo n&ocirc;ng d&acirc;n,truo&shy;ng trinh huong nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n,hỗ tro&shy; tu v&acirc;n kỹ thu&acirc;t cho cac trang trai,n&ocirc;ng tru&ograve;ng,cty giong,vv để gi&oacute;&shy;i thiệu rộng rai sản phẩm của cty đến b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.chia sẻ v&oacute;i n&ocirc;ng d&acirc;n kỹ thuật nu&ocirc;i tr&ocirc;ng ph&ugrave; họp,ung dung tiến bộ khoa học m&oacute;&shy;i để đạt hiệu qua nang suất v&agrave; chất lu&shy;o&shy;ng cao nh&acirc;t,<br />Lập kế hoạch l&agrave;m việc t&ocirc;ng ho&shy;p,trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c dụ&shy; b&aacute;o ban h&agrave;ng th&aacute;ng theo sản phẩm kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; trung t&acirc;m ph&acirc;n ph&ocirc;i.<br />y&ecirc;u c&acirc;u: na&shy;ng đ&ocirc;ng ,nhi&ecirc;t t&igrave;nh,y&ecirc;u n&ocirc;ng nghi&ecirc;p,mong muốn gi&uacute;p nh&agrave; nồng</font></p><p><font size="3">ƯU TI&Ecirc;N KỸ SƯ C&Aacute;C TỈNH H&Ograve;A B&Igrave;NH,PH&Uacute; THỌ, H&Agrave; T&Acirc;Y CŨ</font></p><p>li&ecirc;n hệ trục tiếp:ph&ograve;ng kinh doanh&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh L&Ocirc;C 098 402 3568</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...