Tuyển sinh TCCN Sư phạm mầm non học T7, CN

  • Thread starter tcktkttm
  • Ngày gửi
T

tcktkttm

Guest
#1
<strong>TH&Ocirc;NG B&Aacute;O TUYỂN SINH<br /></strong><strong>TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON HỆ CH&Iacute;NH QUY NĂM 2012<br /></strong><em>Năm học 201</em><em>2</em><em> &ndash; 201</em><em>3</em><em> </em><em>được sự đồng &yacute; phối hợp đ&agrave;o tạo của Trường trung cấp Sư phạm Mẫu gi&aacute;o&nbsp; Nh&agrave; trẻ H&agrave; Nội. </em><em>Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại </em><em>th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh hệ TCCN năm học 2012 như sau:<br /></em><strong>1.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>NG&Agrave;NH Đ&Agrave;O TẠO:<br /></strong><table width="600" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 276px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Sư phạm mầm non<br /></td><td valign="top" style="width: 324px"><span /></td></tr></tbody></table><strong>2.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH V&Agrave; THỜI GIAN Đ&Agrave;O TẠO</strong><br /><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Học sinh đ&atilde; tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng(THPT), Trung học bổ t&uacute;c (THBT) hoặc tương đương (<em>đ&agrave;o tạo 02 năm</em>)<br /><strong>3.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>H&Igrave;NH THỨC TUYỂN SINH</strong><strong>: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&eacute;t tuyển (kh&ocirc;ng thi tuyển)</strong><br /><strong>4.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>H&Igrave;NH THỨC Đ&Agrave;O TẠO</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Học v&agrave;o thứ 7 v&agrave; chủ nhật h&agrave;ng tuần</strong><br /><strong>5.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>LỆ PH&Iacute; HỒ SƠ: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;350.000đ/ 01 hồ sơ</strong><br /><strong>6.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ</strong><strong>:</strong> <strong>Từ ng&agrave;y 01 /03 /2012</strong><br /><strong>7.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM</strong><strong>:</strong> Phiếu đăng k&yacute; tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp năm 2012 do Bộ GD&amp;ĐT ph&aacute;t h&agrave;nh;bản sao học bạ; bản sao bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp; bản sao giấy khai sinh; 4 ảnh 3x4; 2 phong b&igrave; c&oacute; d&aacute;n tem ghi r&otilde; địa chỉ nhận giấy b&aacute;o, (c&aacute;c giấy tờ tr&ecirc;n đều phải c&oacute; c&ocirc;ng chứng, sao y bản ch&iacute;nh).<br /><strong><u>SAU KHI TỐT NGHIỆP HỌC SINH ĐƯỢC<br /></u></strong><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Cấp bằng <strong>Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp hệ ch&iacute;nh quy của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br /><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>Học <strong>li&ecirc;n th&ocirc;ng l&ecirc;n Cao đẳnghệ ch&iacute;nh quy</strong> (<em>học 1,5 năm</em>) hoặc <strong>Đại học hệ ch&iacute;nh quy</strong> (<em>học 2,5 năm</em>) với c&aacute;c trường Cao đẳng v&agrave; Đại học theo quy chế của Bộ GD&amp;ĐT<strong><br /></strong><strong>Nơi nhận hồ sơ: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại<br /></strong><strong>Địa chỉ: 131b Phố Th&aacute;i Thịnh, Đống Đa, H&agrave; Nội<br /></strong><strong><font size="3">Điện thoại: 04 3562 3065 &ndash; DĐ: 0902 128 266 &ndash; 0973 050 047 &ndash; 0983 247 983<br /></font></strong><strong><font size="3"><br /></font></strong>&nbsp;<strong> <p><font size="3" /></p></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Trọng Đại
- Địa chỉ: 131b Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0902128266 - Fax:
- email: tcktkttm@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH