VẢI KHÔ thanh hà - chính hiệu thanh hà

#1
<font face="Times New Roman">Vải kh&ocirc; đặc sản Thanh H&agrave; năm &nbsp;2012<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">Hiện nay mặt h&agrave;ng vải kh&ocirc; đang được chế biến th&agrave;nh phẩm đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện.<br /></font><font face="Times New Roman">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu của thực kh&aacute;ch tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i: <strong>Đỗ Văn Hợi (<u>Thanh X&aacute;, Thanh H&agrave;, Hải Dương</u>)</strong> l&agrave; nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể gửi trọn niềm tin về chất lượng, số lượng v&agrave; phục vụ đưa h&agrave;ng tận tay qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /></font><p><font face="Times New Roman" /></p><font face="Times New Roman">Hiện gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i đang ho&agrave;n thiện h&agrave;ng xuất khẩu đi Trung Quốc v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu tr&ecirc;n cả nước, <strong>h&atilde;y li&ecirc;n hệ anh: Đỗ Văn L&acirc;m (con trai &ocirc;ng Đỗ Văn Hợi) <br /></strong></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>ĐT: </strong><strong>0984 575 648</strong> để được tư vấn v&agrave; <strong>nhận h&agrave;ng tận tay</strong>.</font></p><font face="Times New Roman"><br /></font>&nbsp;<font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng sẽ mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng niềm tin về chất lượng quả vải Thanh H&agrave;. <br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dỗ Văn Lâm
- Địa chỉ: Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương
- Điện thoại: 0984 575 648 - Fax:
- email: hanghoang1985@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH