Vải không dệt dùng trong nông nghiệp

  • Thread starter DNTN THEM THANH PHAT
  • Ngày gửi
D

DNTN THEM THANH PHAT

Guest
#1
Vải kh&ocirc;ng dệt được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyển hiện đại ho&agrave;n to&agrave;n tự động (c&ocirc;ng nghệ của Đức) v&agrave; hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n, tạo th&agrave;nh do c&aacute;c sợi tơ li&ecirc;n tục cho ra c&aacute;c sản phẩm c&oacute; độ bền cơ học cao, lực co giản tốt. C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tỉnh điện, kh&aacute;nh tia cực t&iacute;m, kh&aacute;ng ch&aacute;y v&agrave; kh&aacute;ng thấm.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vải kh&ocirc;ng dệt c&oacute; thể lau sạch, in tr&ecirc;n cả hai bề mặt của sản phẩm v&agrave; phức hợp với m&agrave;ng PE tạo n&ecirc;n sản phẩm chống thấm. Ngo&agrave;i ra vải kh&ocirc;ng dệt c&oacute;n c&oacute; khả năng bảo vệ m&ocirc;i trường, ngăn c&ocirc;n tr&ugrave;ng v&agrave; chống l&atilde;o h&oacute;a.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vải kh&ocirc;ng dệt l&agrave; loại vải dễ ph&acirc;n hủy, khi đốt kh&ocirc;ng c&oacute; kh&oacute;i hay m&ugrave;i g&igrave; (Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c sản phẩm c&oacute; chứa chất nylon), th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường. Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm mang t&iacute;nh đổi mới, vượt trội hơn hẳn so với c&aacute;c loại vải thường v&agrave; c&aacute;c chất liệu kh&aacute;c về độ bền, t&iacute;nh đ&agrave;n hồi, t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; khả năng chống thấm, chịu nhiệt&hellip;Vải kh&ocirc;ng dệt hiện được ứng dụng rất nhiều trong c&aacute;c ng&agrave;nh như:<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lĩnh vực y tế:&nbsp; Quần &aacute;o, mũ phẫu thuật, khẩu trang, ga trải giường, thảm, chăn chống khuẩn, lớp lọc m&aacute;u, da nh&acirc;n tạo...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lĩnh vực Bảo hộ lao động: <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Quần &aacute;o bảo hộ: bảo hộ lao động, chống ch&aacute;y.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c vật dụng bảo hộ: giầy bảo hộ, găng tay lao động, mặt nạ chống kh&oacute;i, mặt nạ chống bụi.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Linh vực may mặc:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đồ may mặc: l&agrave;m l&oacute;t &aacute;o, nguy&ecirc;n liệu chần chăn, &aacute;o.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Vai &aacute;o: miếng đệm, đệm &aacute;o l&oacute;t, l&oacute;t mũ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đồ d&ugrave;ng 1 lần: trang phục biểu diễn, quần l&oacute;t du lịch, l&oacute;t giầy, đế giầy.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&uacute;i quảng c&aacute;o, bao b&igrave;, bao l&ocirc;, t&uacute;i sản phẩm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&uacute;i đựng compl&ecirc;, vải bọc, vải lau, t&uacute;i si&ecirc;u thị, t&uacute;i đi chợ, tấm chống trượt, t&uacute;i tr&agrave;, khăn trải b&agrave;n, khăn ăn...<br />N&ocirc;ng nghiệp: Tấm che nắng cho nh&agrave; trồng rau, tấm nhựa để reo hạt.<br />X&acirc;y dựng: Tranh trang tr&iacute; nội thất<br />VẢI KH&Ocirc;NG DỆT<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN SX TM THÊM THÀNH PHÁT
- Địa chỉ: 431/7f Hậu Giang P11 Q6
- Điện thoại: 08 39626051 - Fax: 08 39626051
- email: themthanhphat@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH