• văn chương việt nam thật phong phú

  Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 12/8/15

  1. kinhkha79 chuyên mua bán gà đá ,đủ loại

   CẢNH XUÂN

   Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
   "Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
   Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
   Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
   Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
   Qua lại khách chờ sông lặng sóng
   Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
   Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
   Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười". [​IMG]

   Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

   "Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
   Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
   Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
   Sóng lặng sông chờ khách lại qua
   Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
   Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
   Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
   Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta" [​IMG]

   Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

   "Cảnh xuân ánh sáng ngời
   Thơ rượu chén đầy vơi
   Giậu trúc cành xanh biếc
   Hương xuân sắc thắm tươi
   Khách chờ sông lặng sóng
   Thuyền đợi bến đông người
   Tiếng hát đàn trầm bổng
   Bóng ai mắt mỉm cười" [​IMG]

   Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

   "Mắt ai bóng thướt tha
   Đàn hát tiếng ngân xa
   Bến đợi thuyền xuôi ngược
   Sông chờ khách lại qua
   Sắc xuân hương quyện lá
   Cành trúc giậu cài hoa
   Chén rượu thơ vui thú
   Ánh xuân cảnh mến ta" [​IMG]

   Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

   "Cười mỉm mắt ai
   Bổng trầm đàn hát
   Người đông bến đợi
   Sóng lặng sông chờ
   Tươi thắm sắc xuân
   Biếc xanh cành trúc
   Vơi đầy chén rượu
   Ngời sáng ánh xuân" [​IMG]

   Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

   "Ta mến cảnh xuân
   Thú vui thơ rượu
   Hoa cài giậu trúc
   Lá quyện hương xuân
   Qua lại khách chờ
   Ngược xuôi thuyền đợi
   Xa ngân tiếng hát
   Tha thướt bóng ai" [​IMG]

   Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

   "Ánh sáng ngời
   Chén đầy vơi
   Cành xanh biếc
   Sắc thắm tươi
   Sông lặng sóng
   Bến đông người
   Đàn trầm bổng
   Mắt mỉm cười" [​IMG]

   * Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
   Bóng thướt tha
   Tiếng ngân nga
   Thuyền xuôi ngược
   Khách lại qua
   Hương quyện lá
   Giậu cài hoa
   Thơ vui thú
   Cảnh mến ta" [​IMG]

   St
    
   Đang tải...
  2. tathuy23

   tathuy23 Cuộc đời sướng hay khổ là do mình tự cảm nhận BQT WEBSITE

   Bài viết:
   772
   Đã được thích:
   337
   Nghề nghiệp:
   Nhà nông tập sự
   qua phong phu
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...