Vấn đề thuốc thực vật.

#1
Xin hỏi các bác. Vườn nhà em hồi chiến tranh nhà nước nhờ đất làm kho lương thực người ta bỏ rất nhiều thuốc 666 để chống mối và kiến. Nay dã hơn bốn muơi năm nhưng vẩn có mùi hôi. Vây nhà tôi muốn trồng cây ăn quả lên chổ đất đó có được không?
 

Mục-Tử

Nông dân @
VIP
#2
các loại thuốc độc thường có tính lưu đẫn ( theo mạch nhựa lan đều ra toàn thể thân lá cành và trái)
Đất của bạn do thuốc độc nhiều và thấm sâu quá..nên không thể "phong hóa" hết được dù đã vài chục năm qua
trông cây ăn quả hoặc rau trên đất này...ăn vào nhất định sẽ bị ngộ độc
 
#3
Thuốc bảo vệ thực vật.

các loại thuốc độc thường có tính lưu đẫn ( theo mạch nhựa lan đều ra toàn thể thân lá cành và trái)
Đất của bạn do thuốc độc nhiều và thấm sâu quá..nên không thể "phong hóa" hết được dù đã vài chục năm qua
trông cây ăn quả hoặc rau trên đất này...ăn vào nhất định sẽ bị ngộ độc
Cảm ơn bạn. Nêu mình đào bỏ sâu khoang 50cm sau đó bỏ đất mới vao trồng k biết có đươc k?
 

Mục-Tử

Nông dân @
VIP
#4
Cảm ơn bạn. Nêu mình đào bỏ sâu khoang 50cm sau đó bỏ đất mới vao trồng k biết có đươc k?
Cây ăn quả là cây lâu năm..rễ đâm sâu vào lòng đất...khi tới mực nước ngẩm rễ mới ngưng..( sâu vài mét hoặc cả chục mét tùy thế đất)
Do đó đắp cao lên 5 tấc cũng không có công dụng ngừa độc...đào sâu 1 hố 5 tấc càng không có công dụng
Chất độc rất dễ bị” phong hóa” bởi nắng gió và bị rửa trôi theo nước mưa

Theo ý lão mỗ bạn nên làm chuồng trại có lợi hơn...hoặc chịu khó cày quốc cho đất xốp và lật đất lên để nắng hủy hoại và nước mưa thấm vào rửa trôi chất độc lớp đất mặt sau đó trồng rau..ngô, bắp cho gia súc
Vì các loại rau chỉ có rễ ăn sâu 1 tấc là nhiều như thế ít bị ngộ độc
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH