• ván ép phủ phim đen,ván ép phủ phim nâu 18mm,12mm

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 12/4/13

  1. khoihoangwood Banned

   <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại v&aacute;n &eacute;p<strong>,V&Aacute;N &Eacute;P KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG CAO</strong>,<span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><strong>CELL:0918978687</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif">V&aacute;n &eacute;p: phủ phim, phủ keo, V&Aacute;N &Eacute;P X&Acirc;Y DỰNG,V&Aacute;N &Eacute;P COPPHA</span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 6.8pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Th&agrave;nh phần: gỗ v&agrave; keo &eacute;p lại</span></p> <p style="margin: 0in 0in 6.8pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Chất liệu gỗ: dầu đỏ, bạch dương, poplar, tạp rừng, tr&aacute;m hồng...</span></p> <p style="margin: 0in 0in 6.8pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Keo: UF, e1,e2,e0..</span></p> <p style="margin: 0in 0in 6.8pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Khả năng chống mối mọt, chịu nước tốt, &iacute;t bị biến dạng, chịu lực cao</span></p> <p style="margin: 0in 0in 6.8pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Th&iacute;ch hợp d&uacute;ng trong ng&agrave;nh: sản xuất đ&oacute;ng đồ nội thất: giường tủ b&aacute;n ghế,v&aacute;n s&agrave;n kỹ thuật..</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Đ&oacute;ng t&agrave;u, th&ugrave;ng xe tải, xe container, g&aacute;c s&eacute;p, v&aacute;ch ngăn...</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">_ Plywood: đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu,CAR P2</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Nhận sản xuất với số lượng lớn, theo y&ecirc;u cầu</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">+) Quy c&aacute;ch phổ th&ocirc;ng v&aacute;n &eacute;p:&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">1220x2440mm , 1000x 2000mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">+) Độ d&agrave;y: 03mm,05mm,09mm,12mm,15mm,18mm,25mm,35mm,45mm,55mm</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Với quy m&ocirc; xưởng 6000 m2, m&aacute;y m&oacute;c trang thiết bị: hiện đại</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Đội ngũ c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc;ng đảo</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">Đ&aacute;p ứng khối lượng 30-50 Container/ Th&aacute;ng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif">H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i để mọi nhu cầu của bạn được đ&aacute;p ứng</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">ADD: C&Ocirc;NG TY TNHH SẢN XUẤT V&Aacute;N GỖ</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">43 QU&Aacute;CH Đ&Igrave;NH BẢO, P.PH&Uacute; THẠNH,Q.T&Acirc;N PH&Uacute;,HCM</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">XƯỞNG SX: ẤP 4 X&Atilde; CH&Aacute;NH PH&Uacute; H&Ograve;A,H.BẾN C&Aacute;T,B&Igrave;NH DƯƠNG</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">CELL: 0918978687-- 0989 205 187</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">NAME: HO&Agrave;NG KHƠI</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">EMAIL: KHOIHOANGWOOD@GMAIL.COM</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">TR&Acirc;N TRỌNG CẢM ƠN!</span></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: khoihoang
   - Địa chỉ: 43 quách đình bảo,p.phú thọ hòa,tân phú,hcm
   - Điện thoại: 0918978687 - Fax:
   - email: khoihoangwood@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...