• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU XÂY DỰNG

  • Thread starter tianangmoi
  • Ngày gửi
T

tianangmoi

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&Ocirc;NG TY TNHH MTV TIA NẮNG MỚI</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: '.VnArial'; color: #3366ff; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><a target="_blank" href="http://www.chuyennhadanang.com/"><span style="font-family: inherit; color: #0000cc; text-decoration: none">www.chuyennhadanang.com</span></a></span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">ĐC :l&ocirc;36 E3 đồng b&agrave;i 2-li&ecirc;n chiểu &ndash;TP Đ&Agrave; NẲNG</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">ĐT: 0511.6549369 &ndash; FAX: 05113.659158- 0907.755.781</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">C&ocirc;ng ty tia nắng mới&nbsp; xin h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c&nbsp; lĩnh vực sau</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">:</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">CHUY&Ecirc;N:</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">VẬN CHUYỂN VĂN PH&Ograve;NG,C&Ocirc;NG TY,NH&Agrave; RI&Ecirc;NG TRỌN G&oacute;i</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">* Tổng vệ sinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh trước v&agrave; sau x&acirc;y dựng, Vệ Sinh &nbsp;:</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">( Nh&agrave; ở, C&ocirc;ng Ty, Nh&agrave; Xưởng, Trung T&acirc;m, Si&ecirc;u Thị ,Chung Cư ... )</span></strong></em><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_&nbsp;&nbsp; Tổng Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp :</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">( Ch&agrave; s&agrave;n, h&uacute;t bụi, qu&eacute;t mạng nhện, lau cửa, k&iacute;nh, Alu, toilet, nh&agrave; bếp&hellip;)</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n giặt :</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">(<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><em><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">Ghếsalon,ghế vp, Nệm, thảm s&agrave;n, thảm cầu thang, thảm tấm</span></strong></em><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">&hellip;)</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_&nbsp;&nbsp; L&agrave;m sạch, Đ&aacute;nh b&oacute;ng, bảo dưỡng gạch đ&aacute; c&aacute;c loại :</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">(Gran&iacute;t, Mable, gạch B&ocirc;ng , Gạch đỏ ...)</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_&nbsp;&nbsp; Lau K&iacute;nh , Alu ,cao ốc,cho c&aacute;c t&ograve;a Cao Tầng</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_&nbsp; Cung cấp<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://danangcity.jaovat.com/dich-vu-cat-191"><span style="font-family: inherit; color: #505050; text-decoration: none">dịch vụ</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp theo y&ecirc;u cầu &hellip;</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 15pt; background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: #4d4d4d; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">_</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: inherit; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vệ sinh mặt dựng nh&agrave; xưởng b&ecirc;n trong &amp; ngo&agrave;i<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: inherit; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nhận sơn nước nh&agrave; phố, nh&agrave; xưởng</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: inherit; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">-<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: inherit; color: #3366ff; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><a target="_blank" href="http://thanhphohochiminhcity.jaovat.com/sua-chua-cat-198"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; color: #3366ff; text-decoration: none">sửa chữa</span></a></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt; font-family: inherit; color: #414141; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&amp; x&acirc;y dựng d&acirc;n dụng vừa v&agrave; nhỏ</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: inherit; border: 1pt none windowtext; padding: 0in"><a target="_blank" href="http://www.chuyennhadanang.com/"><span style="color: #0000cc; text-decoration: none">www.chuyennhadanang.com</span></a></span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 18pt; font-family: inherit; color: lime; border: 1pt none windowtext; padding: 0in">UY T&Iacute;N &ndash; HIỆU QUẢ -CHUY&Ecirc;N NGHIỆP</span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyentinh
- Địa chỉ: lô36 E3 đồng bài 2-liên chiểu –TP ĐÀ NẲNG
- Điện thoại: 0907755781 - Fax:
- email: cuongtinhth@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH