VĨNH CỬU - Trại bồ câu A Tám ( pháp - nhật - mỹ )

#1
<p class="p_first" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Trại bồ c&acirc;u &nbsp;A T&aacute;m tại VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">- Chuy&ecirc;n cung cấp giống chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p ( 600 - 700g/con ) , bồ c&acirc;u nhật x&ograve;e , g&agrave; mỹ...</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">- Q&uacute;y anh/chị c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc trao đổi kinh nghiệm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Địa chỉ : Ấp 4 x&atilde; THẠNH PH&Uacute; - VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">Điện thoại : 0918928618 ( gặp A t&aacute;m )</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: a tám
- Địa chỉ: vinh cuu dong nai
- Điện thoại: 0918928618 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH