• Vĩnh PHÚC . TRẠI GÀ TÁM LỢI: chuyên cung cấp các loại gà con , gà ta lai gà ...

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/6/11

  1. di len lam giau trần văn thủy

   <span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;<a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/54092-Vinh-PHUC-TRAI-GA-TAM-LOI-chuyen-cung-cap-cac-loai-ga-con-ga-ta-lai-ga">http://agriviet.com/home/threads/540...n-ga</a></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><h2 class="title icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal">Vĩnh PH&Uacute;C . TRẠI G&Agrave; T&Aacute;M LỢI: chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại g&agrave; con , g&agrave; ta lai g&agrave; ...</h2></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div id="ad_thread_first_post_content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; float: right"><div id="div-6247737947823634483" class="gadgets-gadget-container" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 336px; visibility: visible"><div id="gfc_iframe_1375387286_1_body" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"></div></div></div></span><span class="Apple-style-span" style="color: #3e3e3e; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><div class="content hasad" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><div id="post_message_180788" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">TRẠI G&Agrave; T&Aacute;M LỢI : chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c loại g&agrave; giống ( g&agrave; con ). g&agrave; ta lai, g&agrave; lương phượng hoa ( lương phượng bốn sọc), g&agrave; hmong lai ,, g&agrave; &uacute;m sẵn 15 -21 ng&agrave;y.<br />gi&aacute; cả hợp l&yacute; vừa l&ograve;ng người mua, uy tin cao chất lượng lu&ocirc;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, rất mong được hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn với mọi người ,<br />địa chỉ : th&ocirc;n nội - x&atilde; y&ecirc;n b&igrave;nh - huyện vĩnh tường - tỉnh vĩnh ph&uacute;c<br />điện thoại : trần văn lợi 0989813482</blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;</blockquote></div></div></span>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trần văn lợi
   - Địa chỉ: địa chỉ : thôn nội - xã yên bình - huyện vĩnhtường- tỉnh vĩnh phúc
   - Tel, Fax: 0989813482 ::: FaX
   - email: tranvanthuy1987@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. xuanhoatbu

   xuanhoatbu Guest

   giá gà ta lai 1 con bao nhieu thế ah. e đang có nhu cầu mua
    
  3. di len lam giau

   di len lam giau trần văn thủy

   Bài viết:
   1.438
   Đã được thích:
   784
   Nghề nghiệp:
   nuôi gà và thả cá
   hiện tại bây giờ trại em đang bán với giá là 7000 một con,rất mong được hợP tác vớI bác
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...