• Vườn Mai Minh Hào Bán Sĩ, lẽ, Cho Thuê Hoa Mai Tết

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 27/11/12

  1. truonghoaiphong Nhà nông nghiệp dư

   <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;<span style="font-size: medium"><strong>Vườn mai Minh H&agrave;o Chuy&ecirc;n b&aacute;n, cho thu&ecirc; c&aacute;c loại mai chưng tết cho c&aacute;c tổ chức doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n với gi&aacute; cả phải chăng hợp l&yacute;. L&agrave; nh&agrave; vườn trồng mai lớn ở&nbsp;gialai, với kinh nghiệm nhiều năm mua b&aacute;n v&agrave; cho thu&ecirc;, vườn &nbsp;Mai Minh H&agrave;o cam kết &nbsp;chỉ b&aacute;n ra hoặc cho thu&ecirc; mai nở đ&uacute;ng theo tết hoặc theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch ( đặt h&agrave;ng trước 1 th&aacute;ng)</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong><br /></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>Đặt biệt gi&aacute; b&aacute;n ra tại vườn lu&ocirc;n rẻ hơn khi ra chợ hoa (v&igrave; chi ph&iacute; vận chuyển, thu&ecirc; mặt bằng ...vv ) v&agrave; đảm bảo mai nở đẹp rực rỡ đ&uacute;ng tết. C&oacute; xe vận chuyển đến tận nh&agrave; trong th&agrave;nh phố.<br /></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">V&igrave; trồng với số lượng lớn n&ecirc;n vườn mai Minh H&agrave;o c&oacute; b&aacute;n sĩ cho những ai muốn mua sll để đi b&aacute;n c&aacute;c tỉnh đảm bảo b&ocirc;ng b&uacute;p đ&uacute;ng theo y&ecirc;u cầu v&agrave; cho lựa chọn với gi&aacute; cả thương lượng hợp l&yacute; đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi&nbsp;</span></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong><br /></strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp;Li&ecirc;n Hệ :</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>ĐC : cơ sở 1 - - 355 L&yacute; Th&aacute;i Tổ</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: cơ sở 2 -- 246 Phạm ngọc Thạch ( gần mỏ đ&aacute; Ho&agrave;ng Phong )</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><strong>&nbsp; &nbsp;Điện Thoại Li&ecirc;n Hệ : 0982.211.409 Gặp A. H&agrave;o&nbsp;<br />&nbsp;</strong></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">Tr&acirc;n Trọng K&iacute;nh Mời Qu&yacute; Kh&aacute;ch</span></span></div><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px">&nbsp;</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trương hoài phong
   - Địa chỉ: 355 lý thái tổ pleiku gialai
   - Điện thoại: 0975 93 96 99 - Fax:
   - email: p2ola@yahoo.ca
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...