Xin chĩ giao' - Cách nuôi rắn mối - có hình

#1
:huh:tổng chào ACE agriviet .
ACE cho mình hõi chút việc , trong diễn đàn này có ACE nào đã và đang trên con đường nuôi '' rắng mối và gà rừng '' chưa ?
mình đang có ý định nuôi rắng mối nhưng không biết cho nó ăn cái gì và diện tích mỗi con là bao nhiêu ? và chuồn trại như thế nào ? còn gà rừng thì không biết khi mình nuôi mình lai tạo giống từ gà rừng qua gà mình thì thị trường có tiêu thụ tốt không ??????????còn một điều quan trọng cuối cùng là kỹ thuật chăm sóc và thị trường tiêu thụ !!!!!!!!!!!!!!!!! ?
AEC nào trong diễn đàn có kỹ thuật , kinh nghiệm , xin chĩ giáo giùm em ........!!!:huh:
 

Trường Giang

Chuyên nghiệp
#2
Rắn chuồng chứ bác !?

Gửi đến các bạn những hình ảnh của cơ sở nuôi rắn mối anh Đại - Bạc Liêu
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=12631&page=5
- Tên DN/Cá nhân: quach tan dai
- Địa chỉ: bac lieu
- Tel, Fax: 0915177868 ::: FaX


những tấm ảnh cắt dọc chứng minh Rắn Mối đẻ ra con

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-132001-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131924-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131858-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131839-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131727-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131811-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131705-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131648-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131220-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131220-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131210-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131154-2.jpg

http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131136-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131125-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131106-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131015-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131009-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-131009-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130944-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130905-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130854-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-130754-2.jpg
Môi trường sống của rắn mối
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173833.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173449.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173449.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173344.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173237.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-124119-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173225.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173143.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-173024.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172916.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172952.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172848.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172916.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172822.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172651.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172601.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172548.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172822.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172651.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172529.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172420.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172408-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172247-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172121-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-172021-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171941-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171928-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171918-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171857-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171839-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171826-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171813-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171802-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171641-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171630-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171605-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171555-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171532-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171408-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171348-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171315-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171252-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171238-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171136.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171136.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171101-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171026-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170935-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170801-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170743-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170731-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170633-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170515-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170351-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170347-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170233-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170215-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170145-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170116-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170051-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165953-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165938-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165843-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165653-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165754-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165536-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165511-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165423-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-164307-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-164246-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-124031-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-123805-2.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165455-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165423-1.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171802.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171630.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171641.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171612.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171408.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171348.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-171101.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170801.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170731.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170633.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170515.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170024.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-170116.jpg
http://s756.photobucket.com/albums/xx204/quachtandai/?action=view&current=100910-165928.jpg
 

NguyenPhatLoi

Nghiệp dư
#3
con rắn mối mà bác nói có phải là cái con giống như con thằn lằn nhưng to hơn, da có vảy bóng, màu nâu sẫm không bác ct ku nghia ?
nhà em dạo này xuất hiện nhiều lắm, không biét bác nuôi chúng để làm gì vậy ?
 

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#4
làm mồi nhậu đó bác. Mình cũng thích thích con này nhưng ko có giống nhiều để thử nghiệm
 

Xuan Vu

Thứ thiệt
Nông dân @
#5
mình không rảnh về cách nuôi rắn mối hôm trước có 1 bạn ở miền trung,có gọi và nói chuỵên với mình là anh ấy có nuôi,nhưng loại rắn mối ấy lớn nặng tớ 400g 1 con
MÌNNHH HƠN NGẠC NHIÊN nhưng anh này nói là có thật và đang nuôi nhiều bán với giá 500k 1 kg.Mình cũng định nuôi nhưng chưa có thời gian tham khảo.Không biết bạn nào ở trong miền nam có giống rắn mối to đó không? Nếu có có mình địa chỉ để minh đến học hỏi và mua về nuôi
 
#6
t ks pác giang nha hihi !
đúng rồi đó ANH LỢI à ! thế nha pá ỡ chỗ nào ?
pác chưa nghe tới cái mồi nhậu rắn mối nướng và rôti à ????
pác XUAN VU à ? đó là pác chưa bít đó thôi , chứ về máy cái vùng quê có máy chú rắn mối to lắm , nhưng khi bắt về nuôi thì trọng lượng cũa nó không đạt được như ỡ ngoài thiên nhiên cũa nó hjxc hxjc
mà pác còn nhớ sdt cũa người gọi dt cho pác bữa hôm trước không ??????????
 
#7
làm mồi nhậu đó bác. Mình cũng thích thích con này nhưng ko có giống nhiều để thử nghiệm
Ai ở Đồng Nai có nhiều giống rắn mối lớn alo mình với. Bắt ngoài đồng ít quá, ko đủ bán!
 

#8
ỡ ĐỒNG NAI mà thiếu rắn mối à ???
pác ỡ chỗ nào ỡ ĐN ?
hồi trước mình cũng có ỡ gần 3 năm ỡ ĐN ngay hố NAI 3 mà ngày nào chã đi bắt rắn mối về ăn !!!!!!!!!
pác tìm thêm đi chứ theo mình nghĩ thì đất ĐN là không thiếu rắn mối đâu ....... !!!!!!!!!!!
 
#9
ỡ ĐỒNG NAI mà thiếu rắn mối à ???
pác ỡ chỗ nào ỡ ĐN ?
hồi trước mình cũng có ỡ gần 3 năm ỡ ĐN ngay hố NAI 3 mà ngày nào chã đi bắt rắn mối về ăn !!!!!!!!!
pác tìm thêm đi chứ theo mình nghĩ thì đất ĐN là không thiếu rắn mối đâu ....... !!!!!!!!!!!
Mình ở Phước Thái, Long Thành, Đồng nai, Ngoài đồng bắt riết hết trơn rồi, còn con bé tí cỡ chiếc đũa , nuôi hoài ko thấy lớn, người ta nói đó là loại rắn mối nhỏ nó ko lớn thêm được. Có sai mấy đứa nhỏ bắt về bán cho mình 2000d 1 con nhưng cũng ko có!:D
 
#10
mình thì không rành về nó lắm nhưng khi bắt về nuôi thì tháy nó có tới 4 loại khác nhau ? bạn nhìn kỹ trên sọc lưng cũa nó thì bạn tháy liền nhưng rắn mối con khác với con lớn nha !!!!!
ra miền trung mình bán cho 1 con 1500d hehehehehehehe
 
#11
mình thì không rành về nó lắm nhưng khi bắt về nuôi thì tháy nó có tới 4 loại khác nhau ? bạn nhìn kỹ trên sọc lưng cũa nó thì bạn tháy liền nhưng rắn mối con khác với con lớn nha !!!!!
ra miền trung mình bán cho 1 con 1500d hehehehehehehe
Mình cần loại rắn mối lưng đen,bóng, còn loại lưng có sọc đỏ, nuôi đến hết cơm gạo nó cũng ko lớn!:blink:
 
#15
các Bác muốn nuôu rănMo161i thì lưu ý:
-rắn Mối sống theo địa bàn, nếu địa bàn bị xâm phạm chúng sẽ chiến đấu đến chết.
-rắn ngoìa thiên nhiên còn nhiều nên giá trị kinh tế không cao.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH