xin hỏi cách trị bọ ăn lá cây vào buổi tổi trên cây ăn trái....

Vũ Nhật Quang

Nhà nông tập sự
#12
Đã là thuốc trừ côn trùng thì hoá học hay sinh học cũng đều không uống được như ông kia quảng cáo nhé!
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH