Xin hỏi cách xen canh cây bưởi diễn với cây đu đủ có được không?

anhmytran

Nông dân @
#2
Nói chung tình hình xen canh là thua lỗ đi. Cụ thể như sau:

Trước khi xen canh: Tiền bán sản phẩm 1 là 100, Chi phí 30, còn 70 đút túi.
Sau khi xen canh, Tiền bán sản phẩm 1 là 85, sản phẩm 2 là 20, Chi phí 40, còn 65 đút túi.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH