Xin hỏi về thủ tục nhân nuôi và kinh doanh động vật hoang dã

#1
Lạc đề tý nhưg mog kác pác júp e.ACE nào gây nuôi và kinh doanh, buôn bán đvhd (nhím, dúi, rắn, chồn hươg...) cho e hỏi kái thủ tục gây nuôi, và kái giấy phép vận chuyển đặc biệt với. Giấy gây nuôi và kinh doanh xin tnào. Nuôi bnhiêu con thì xin được? Kòn giấy vận chuyển đặc biệt thì sao? Mìh k gây nuôi thì có xin được giấy vận chuyển đấy k (có nghĩa là mua của người khác có nguồn gốc, đem đi pán lại ấy) và xin nhưg kái giấy đấy có mất phí k? Ai co kinh nghiệm júp e với.. Kảm ơn m.n trước nhé !

ACE nào gây nuôi và kinh doanh, buôn bán đvhd (nhím, dúi, rắn, chồn hươg...) cho e hỏi kái thủ tục gây nuôi, và kái giấy phép vận chuyển đặc biệt với. Giấy gây nuôi và kinh doanh xin tnào. Nuôi bnhiêu con thì xin được? Kòn giấy vận chuyển đặc biệt thì sao? Mìh k gây nuôi thì có xin được giấy vận chuyển đấy k (có nghĩa là mua của người khác có nguồn gốc, đem đi pán lại ấy) và xin nhưg kái giấy đấy có mất phí k? Ai co kinh nghiệm júp e với.. Kảm ơn m.n trước nhé !
 

#2
Tốt nhất bạn nên viết theo kiểu tiếng Việt thông thường, người tư vần sẽ có thiện cảm mà trả lời cho bạn.
 
Last edited:

3 Châu

Nhà nông tập sự
#3
Tốt nhất bạn nên viết theo kiểu tiếng Việt thông thường, người tư vần sẽ có thiện cảm mà trả lời cho bạn.
Chính xác!
Viết đúng tiếng mẹ đẻ là thể hiện lòng yêu nước!
 

ngongviet

Moderator
#4
Chính xác!
Viết đúng tiếng mẹ đẻ là thể hiện lòng yêu nước!
Em gặp bài viết nào của bạn này cũng vậy. Nói năng không đầu không cuối. Đọc rất là mất thiện cảm.
Không có tính nghiêm túc tí nào. Kể cả cách nói chuyện, cách viết chính tả.
Ở trên này mọi người không cần hay, không cần đẹp mà chỉ cần dễ hiểu, chân thực và nghiên túc.
Nhìn nick của bạn thì mình hiểu theo một kiểu còn khi đã nghe bạn nói thì mình lại hiểu theo kiểu một kiểu ngược lại.
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH