• YUCCA, ENZYME, VI SINH...nguyên liệu và thành phẩm dùng trong thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 10/12/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm chất lượng cao chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản</p><p>&nbsp;-&nbsp;ĐẠM THỦY PH&Acirc;N CHỨC NĂNG (nội tạng mực, nội tạng c&aacute; ngừ...) gi&uacute;p tăng trọng, dẫn dụ,&nbsp;&aacute;o thức&nbsp;ăn v&agrave; tăng cao hệ miễn dịch.</p><p>&nbsp;- YUCCA nguy&ecirc;n chất ( bao test) giảm kh&iacute;&nbsp;độc, m&ugrave;i h&ocirc;i tức thời. Cấp cứu t&ocirc;m c&aacute; nổi&nbsp;đầu.</p><p>&nbsp;-VI SINH&nbsp;đậm&nbsp;đặc bao test c&oacute;&nbsp;đầy&nbsp;đủ c&aacute;c chủng vi sinh (10x10^7 cfu/g):(10x10^8 cfu/g): (10x10^9 cfu/g) t&ugrave;y v&agrave;o y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch.</p><p>&nbsp;- BETAGLUCAN 1,3-1,6 :Sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ nano từ 20-30% k&iacute;ch th&iacute;ch hệ miễn dịch.</p><p>&nbsp;- ENZYME : C&oacute; c&aacute;c dạng nước, dạng bột gi&uacute;p cải thiện m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i, gi&uacute;p cải thiện hệ ti&ecirc;u h&oacute;a. hoạt&nbsp;động tốt trong&nbsp;điều kiện pH từ 5.0-9.5</p><p>&nbsp;v&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c từ nguy&ecirc;n liệu&nbsp;đến th&agrave;nh phẩm.&nbsp;</p><p>Rất mong&nbsp;được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;</p><p>&nbsp;Chi tiết li&ecirc;n hệ: email: nhantamvietnam@gmail.com. TEL: 0938.122.148 (MR T&Ugrave;NG).</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH XNK TM&DV NHÂN TÂM
   - Địa chỉ: 214- Quốc Lộ 13- Phường 26- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: 086.6822286 - Fax: 0938.122.148
   - email: nhantamvietnam@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...