• Yucca,yucca bột,yucca nước, yucca nhập khẩu từ mỹ, yucca hấp thu khí

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 15/6/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>BioChem chuy&ecirc;n cung cấp Yucca bột v&agrave; nước dạng nguy&ecirc;n liệu chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hấp thu kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i.</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Th&agrave;nh phần: </strong></span></span><strong><span style="font-family: courier new,courier"><span style="font-size: large"><span style="font-family: georgia,palatino"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: 16px"><em>Yucca Schdigera chiết xuất đậm đặc 100%</em></span></span></span></span></span><br /></strong></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Xuất xứ: USA</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Quy c&aacute;ch: 200kg, 25kg/Phuy,th&ugrave;ng </strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>* Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute;...</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-family: symbol"><span style="font-size: x-large"><strong>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp:</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><em><strong>-<span style="font-size: medium"> <strong>Enzyme , Vi sinh( ph&acirc;n hủy m&ugrave;n đ&aacute;y, giảm kh&iacute; độc&hellip;)</strong></span></strong></em></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong>-&nbsp;<strong> Vitamin C: cung cấp vitamin C cho t&ocirc;m c&aacute; , tăng cường sức đề kh&aacute;ng gi&uacute;p t&ocirc;m, c&aacute; ph&aacute;t triển tốt...</strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong><strong>- <strong>Chlorin 70% c&aacute; heo diệt khuẩn, s&aacute;t khuẩn trong cải tạo ao.</strong></strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong><strong><strong>- BKC 80%, KILL DINE diệt khuẩn cực nhanh, mạnh, kh&ocirc;ng tồn lưu</strong></strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong><strong><strong>- <strong>FORMALIN, SAPONINE ( Khử tr&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm v&agrave; thủy sản, diệt c&aacute; tạp trong ao t&ocirc;m...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Bicarbonate ( Nahco3, soda lạnh) - Sản phẩm tăng kiềm hi&ecirc;ụ quả, ổn định PH, cải thiện m&ocirc;i trường ao, gi&uacute;p t&ocirc;m ph&aacute;t triển tốt - Chất điện giải trong phụ gia thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></strong></strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><em><strong><strong><strong>- <strong>Sodium Percarbonate (oxytagen, oxy vi&ecirc;n, bột..) cung cấp oxy cấp tốc cho ao nu&ocirc;i - Đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu...</strong></strong></strong></strong></em></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><br /><span style="font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">V&agrave; nhiều sản phẩm kh&aacute;c như: </span></span></span><span style="font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt">TCCA,Iodine, </span></span></span></span> <span style="font-size: small"><span style="font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 14pt"><span style="font-size: 14pt">B-Glutan, Protectol, tăng trọng, bổ gan, &aacute;o bọc thức ăn, men ti&ecirc;u h&oacute;a, vitamin C, kho&aacute;ng tạt, kho&aacute;ng trộn...</span></span> </span></span></p> <div style="text-align: center"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;Ụ NGOẠI NHẬP - GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH NHẤT!</span></span></span></span></div> <p><span style="color: #000000"><br /><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 18pt">Mọi quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></span><br /><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt"> C&ocirc;ng ty TNHH TM DV BIO CHEM</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000">&nbsp;<span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐC: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, P.14, Quận G&ograve; Vấp, HCM</span></span></span></p> <p class="p_last"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 18pt"><span style="font-size: 18pt">ĐT: 08.2216.9449 - 012.3939.4747</span></span></span></p></div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: RẮN MỐI GIỐNG - RẮN MỐI THỊT
   - Địa chỉ: 331/7/45 phan huy ich p14 go vap hcm
   - Điện thoại: 0903399537 - Fax:
   - email: tampham.idi@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...