• zeolite 100 sản phẩm mới

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 2/3/11

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: doanh nghiệp tư nhân sản xuất & thương mai Kim Phước
   - Địa chỉ: 248a nguyen cong tru street-tuy hoa
   - Tel, Fax: 01225561342 ::: FaX
   - email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
   ================================

   ZEOLITE 100<br /> <br /> Qui c&aacute;ch : dạng hạt v&agrave; bột<br /> <br /> Bao b&igrave; : bao 20kg<br /> <br /> Ứng dụng : d&ugrave;ng trong ph&acirc;n b&oacute;n, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, nu&ocirc;i trồng tủy sản, phụ gia trong thức ăn chăn nu&ocirc;i...<br /> <br /> Th&agrave;nh phần :<br /> <br /> SiO2 :&gt; 70 %<br /> <br /> Al2O3 :13.6% %<br /> <br /> Fe2O3 :5.7% %<br /> CaO : 7,3%<br /> <br /> MgO : 0.68 %<br /> <br /> <br /> <br /> C&ocirc;ng dụng : (D&ugrave;ng trong xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m)<br /> <br /> <br /> 1. Hấp thụ mạnh c&aacute;c loại kh&iacute; độc, độc tố từ thức ăn thừa, ph&acirc;n t&ocirc;m như : NH3, NO3- , NO2, H2S&hellip;<br /> <br /> 2. L&agrave;m ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất bẩn, thối ở đ&aacute;y ao<br /> <br /> 3. Ổn định pH, l&agrave;m m&agrave;u nước đẹp l&ecirc;n<br /> <br /> 4. Giảm chất độc trong ao sau khi d&ugrave;ng c&aacute;c loại h&oacute;a chất.<br /> <br /> <br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ :<br /> <br /> Mr. khoa<br /> <br /> Mobile : 01225561342<br /> <br /> Email : phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com<br />
    
   Đang tải...
  2. tomsu

   tomsu Guest

   hoi

   chào khoa!anh có thể cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm không anh.
   ngoài sản phẩm đó ra bên anh có sản phẩm nào khác
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...