Resource icon

Bổ sung chế phẩm vitamin đối với thịt heo 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Chất lượng thịt heo chịu sự ảnh hưởng phức tạp cuả nhiều thành phần liên quan đến dinh dưỡng, độc tố thức ăn, kỹ thuật và cảm tính người tiêu dùng. Hơn nữa nhiều cái tác động đến chất lượng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phức hợp liên quan đến heo. Từ trại nuôi cho đến nơi giết mổ cũng ảnh hưởng đến chất lượng thịt và các giai đoạn cho đến khi tiêu thụ. Một số tài liệu cho biết việc bổ sung chế phẩm vitamin E - selenium vào khẩu phần sẽ bảo vệ được màu sắc đỏ hồng cho cơ, dồng thời cải thiện được phẩm chất và khả năng giữ nước của quầy thịt, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.


Back
Top