Resource icon

Chẩn đoán bệnh do Bordetella bronchiseptic trên heo thịt 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Ngày nay, do mật độ chăn nuôi còn khá cao, đó là một trong những nguyên nhân
gây ảnh hưởng xấu đến bầu tiểu khí hậu chuồng nuôi, và tạo điều kiện thuận lợi
cho các vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp phát triển mạnh, các vi khuẩn đó là:
Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae,
Staphylococcus aureus, Bordetella bronchiseptica Mycoplasma hyopneumoniae
, ,
virus cúm heo,…
Công tác điều trị các bệnh này không khó khăn lắm, nhưng nếu kéo dài thời gian
điều trị sẽ làm cho heo chậm tăng trưởng. Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh bừa bãi
dễ tạo ra các dòng sinh vật đề kháng với thuốc, làm cho hiệu quả điều trị không cao
và có thể gây tồn dư kháng sinh trong thực phẩm gây ảnh hưởng không tốt đến sức
khỏe người tiêu dùng.


Back
Top