Resource icon

Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema 2014-03-04

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
Hiện nay, phòng trừ dịch hại cây trồng bằng biện pháp sinh học được đẩy
mạnh nghiên cứu ở nhiều nước, được coi như là một lĩnh vực quan trọng. Phòng
trừ bằng sinh học đối với bệnh hại chủ yếu là khai thác và sử dụng khả năng đối
kháng của một số loại nấm đối với các loại nấm gây hại cây trồng. Nhiều công
trình nghiên cứu về nấm Trichodema và sản xuất chế phẩm để hạn chế những
nấm gây hại cho cây trồng như nấm Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium,
Verticillium và Botrytis gây bệnh trên lúa, ngô, và một số cây trồng khác đã thu
được những kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, nấm đối kháng là một tác nhân sinh
học, nó có những điều kiện sống nhất định và chỉ phát huy được hiệu quả phòng
trừ bệnh ở những điều kiện nhất định. Trong khi đó, thường do khả năng thích
nghi với môi trường sống, các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ, số lượng cá
thể tăng nhanh, khả năng chống chịu tốt, lấn lướt các tác nhân đối kháng làm cho
tính đối kháng mất cân bằng và kết quả là bệnh bộc phát trên cây trồng. Để khắc
phục điều này, việc chọn lọc, nhân nhanh số lượng, tăng cường sức sống cho tác
nhân đối kháng và đưa lại trong môi trường tự nhiên là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi dự kiến thực hiện đề tài:
“Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng"
  • Like
Reactions: thanglonsach

Latest reviews

ok


Back
Top