Resource icon

Phần mềm MSTATC (thống kê nông nghiệp) 2001

Bạn phải đăng nhập để có quyền Download
  • Author khucthuydu
  • Creation date
Phần mềm xử lý thống kê nông nghiệp, tuy củ xưa nhưng hiệu quả dzô cùng.
picture1-png.4529
Author
khucthuydu
Downloads
88
Lượt xem
88
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top