công nghệ

Công nghệ và kỹ thuật mới trong nông nghiệp
Khí canh trụ đứng
  • 6.215
  • 13
Phương pháp canh tác nông nghiệp không đất ngày càng là xu hướng của nền nông nghiệp xanh trong lòng thành phố. Các loại hình canh tác không đất như: thủy canh, khí canh…, trong đó thủy canh bao gồm: thủy canh tĩnh, thủy canh động và aqua. Thủy canh động bao gồm: thủy canh sàn ngang, khí canh...

Quảng cáo

AdTop