Ảnh vườn rau và Trang trại

Các hình ảnh đẹp xung quanh cuộc sống người nông dân, cây trái , vườn cây & trang trại nhà mình.
Xin chào các anh chị, đây là video về trang trại quê mình, đúng là lên video đơn giản mộc mạc rất đẹp chất nhà quê nhưng phía sau nó là những cuộc đời chỉ cắm đầu vào làm mà chẳng nhận được lại bao nhiêu. Hi vọng qua...


Top