bao tiêu

  1. Bi hài chuyện bao tiêu sản phẩm

    Bi hài chuyện bao tiêu sản phẩm

    Mới bắt tay vào nuôi con vật gì, nhất con vật mới lạ, ai cũng băn khoăn về đầu ra. Trước khi mua con giống người mua, luôn có 1 câu hỏi mà ai cũng hỏi: ANH (CHỊ) CÓ BAO TIÊU SẢN PHẨM KHÔNG? Dĩ nhiên người bán trả là ; "CÓ". Nhưng đến lúc bán lại thì có nhiều câu trả lời vừa xuôi vừa ngược ...
Back
Top