bệnh chết nhanh

  1. Hạn chế bệnh chết nhanh hồ tiêu

    Hạn chế bệnh chết nhanh hồ tiêu

    Chết nhanh là bệnh hại phổ biến và nguy hiểm nhất trên cây hồ tiêu. Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa. Rất nhiều vườn tiêu đang bị “khủng hoảng” bởi bệnh chết nhanh, chết chậm Khi bệnh đã có triệu chứng nhận biết được là vàng và rụng lá thì không còn cách cứu chữa. Vì vậy cần áp dụng các...
Back
Top