cá đồng

  1. Cá đồng được giá

    Cá đồng được giá

    Mùa cá đồng năm nay đạt sản lượng gần 30.000 tấn, tăng 7.000 tấn so với năm 2013. Thu hoạch cá bổi ở huyện Trần Văn Thời Mới đây, ông Lê Văn Sử, GĐ Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết, mùa thu hoạch cá đồng năm nay người dân Cà Mau lời to, chẳng những trúng mùa mà còn bán được giá cao. Mùa cá đồng...


Back
Top