cao su

  1. Trồng sưa đỏ trong vườn cao su bị chết! tại sao không?

    Trồng sưa đỏ trong vườn cao su bị chết! tại sao không?

    Với thời tiết ngày càng khác nghiệt như hiện nay, nhiều diện tích cây cao su của bà con mới trồng năm thứ 1 và năm thứ 2 bị chết nắng khá nhiều.cao su chết không tập trung mà chết rải rác khắp trong vườn. Việc tròng xen cây gỗ Sưa đỏ là biện pháp hiệu quả số 1 hiện nay. - Thứ nhất: Cây Sưa đỏ...


Back
Top