cây có múi

  1. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sâu bệnh trên cây ăn quả có múi phía Bắc

    Kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sâu bệnh trên cây ăn quả có múi phía Bắc

    Mình mới bắt đầu làm vườn trồng cam. Mình tạo chủ đề này nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả có múi nói chung và cam nói riêng tại miền Bắc. Bác nào có câu hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi có thể hỏi trong bài này, nếu mình biết mình...
Back
Top