cây giả

  1. minhhai123

    Làm cây giả dựa theo các thế của cây cảnh.

    Đây là tổng hợp các thế cây ở nhều diễn đàn sinh vật cảnh , chúng ta dựa theo các thế cơ bản để làm ra những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao . Thế quần thụ tam sơn Là ba cây kiểng nằm chung trong một chậu to. Còn gọi là tam tài, ba cây kiểng trực thọ đứng gần ngay hàng, cây cao chính giữa...
Top