chống trộm

  1. Chống trộm nông nghiệp: Dễ như tinh!

    Chống trộm nông nghiệp: Dễ như tinh!

    Trong hoạt động nông nghiệp, có tình trạng rất bực mình là "kẻ làm người phá". Ở nhiều nơi, nạn trộm nông nghiệp đã làm bà con mất ăn mất ngủ. Máy nỗ,máy bơm để ngoài đồng. Mất!. Gà vịt nuôi trong chuồng trại. Mất! Hoa quả, thủy sản sắp thu hoạch. Mất...


Back
Top