công nghiệp vi tảo

  1. Công nghệ nuôi trồng tảo biển bằng khí thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện

    Công nghệ nuôi trồng tảo biển bằng khí thải CO2 từ các nhà máy nhiệt điện

    Hiện nay, công nghệ nuôi và ứng dụng tảo và vi tảo trong nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp khác đang ngày càng phổ biến và mang lại những hiệu quả thiết thực. Tôi có người bạn người Đức đang làm dự án nuôi tảo từ khí thải của các nhà máy ở Bali, Indonesia. Dự án này là của Đức. Sản phẩm...
Back
Top