gà ta

  1. tranvanlocninhbinhphuoc

    Thực tế về chăn nuôi gà ta thả vườn

    Trong thời gian qua hàng loạt tranh luận về giống gà, hàng loạt giống gà mới tha, gia thị trường . thấp thoáng phía sau rặng cây bãi cỏ chị gà ta vẩn ung dung tồn tại . một thực tế không chối cải là gà ta vẩn chiếm ưu thế trong thị trường thị phần vì chất lượng thịt .nhưng để phát triển với số...
Top