gà ta

  1. Thực tế về chăn nuôi gà ta thả vườn

    Thực tế về chăn nuôi gà ta thả vườn

    Trong thời gian qua hàng loạt tranh luận về giống gà, hàng loạt giống gà mới tha, gia thị trường . thấp thoáng phía sau rặng cây bãi cỏ chị gà ta vẩn ung dung tồn tại . một thực tế không chối cải là gà ta vẩn chiếm ưu thế trong thị trường thị phần vì chất lượng thịt .nhưng để phát triển với số...


Back
Top