gieo hạt

  1. Kinh nghiệm ươm gieo các loại hạt Kè,cọ...

    Kinh nghiệm ươm gieo các loại hạt Kè,cọ...

    Như đã hứa với anh Thanh trong diễn đàn,hôm nay tôi viết một số kinh nghiệm trong việc gieo ươm hạt cọ,kè.Đây là những kinh nghiệm bản thân rút tỉa được từ những giống Cọ đã trồng như: Cọ Nhật,cọ Tàu,cọ Ấn...và cây Kè Bạc. Qua tìm hiểu trên Internet và các bậc tiền bối đi trước,tôi thấy tựu...


Back
Top