hệ thống tưới

  1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI

    THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI

    THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI Trong nghề nông, việc cung cấp nước cho cây trồng đứng đầu trong “tứ cần” (nước-cần-phân-giống).Vì thế, việc cung cấp nước cho cây trồng sinh trưởng, phát triển là nhu cầu tối quan trọng trong canh tác nông nghiệp. Đối với diện tích trồng lúa nước, do mặt ruộng bằng...
  2. Làm hệ thống tưới. Dễ như tinh!(cập nhật thường xuyên)

    Thảo luận Làm hệ thống tưới. Dễ như tinh!(cập nhật thường xuyên)

    +Hiện nay, có nhiều người (kể cả báo, đài) cố tình hay vô tình dùng sai từ "phát minh, sáng chế" và "thiết kế". Sáng chế là tìm ra nguyên lý mới, phương pháp mới mà thế giới và trong nước chưa từng có, chưa từng làm chứ không phải vận dụng những kiến...


Back
Top